Nội dung chương trình

STT

Chuyên đề

Số buổi

Số tiết

1

Phần 1: Nhận diện chứng từ

 • Các yếu tố cơ bản của chứng từ theo quy định của pháp luật;
 • Thực hành nhận diện, phân loại chứng từ thực tế

1

4

2

Phần 2: Thực hành nghiệp vụ kế toán trên phần mềm Misa

 • Nhập liệu, hạch toán chứng từ thực tế;
 • Lập tờ khai trên HTKK
 • Lập báo cáo tài chính

16

8

3

Phần 3: Thực hành quy trình vận hành kế toán

 • Kế toán Vốn bằng tiền
 • Kế toán Bán hàng – Phải thu khách hàng
 • Kế toán tạm ứng và các khoản phải thu
 • Kế toán hàng tồn kho: Nguyên vật liệu, Hàng hóa, Thành Phẩm và Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tài sản cố định hữu hình
 • Kế toán lương và các khoản trích theo lương

 6

 12

4

Phần 4: Phỏng vấn trực tiếp từ đại diện doanh nghiệp – cơ hội nghề nghiệp và hoàn thiện kỹ năng tham gia phỏng vấn

 1

 12

5

Phần 5: Thực hành về hóa đơn điện tử

 1

 8

6

Tổng kết khóa học

1

4

 

Tổng cộng

26

104

 

 

Để biết thêm thông tin khóa học

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380