BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)

DỊCH VỤ VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)

1. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế viết tắt là IFRS là sự thay đổi quan trọng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hiện nay, việc sử dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS giúp các giao dịch tài chính quốc tế giảm thiểu chi phí và tăng tính minh bạch hơn.

Vậy chuẩn mực kế toán IFRS là gì? Lợi ích khi áp dụng IFRS như thế nào hay cùng CPA HCM tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

IFRS LÀ GÌ?

IFRS là chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế. Nội dung được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận là Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB). Sự ra đời của IFRS cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày BCTC cho các công ty đại chúng. Có thể nói đây là hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách lập BCTC. Hơn là thiết lập các quy tắc lập báo cáo ngành cụ thể. Đến nay, IFRS đã trở thành ngôn ngữ kế toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu.

Theo khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới. Các quốc gia nên ưu tiên chấp nhận IFRS. Hơn là xây dựng các thông lệ kế toán theo điều kiện của từng nước. Bởi các chuẩn mực này được quốc tế chấp nhận rộng rãi. Và được vận dụng linh hoạt trong việc hợp nhất những thông lệ tốt nhất trên thế giới. Những năm qua, Ngân hàng Thế giới đã chấp nhận IFRS. Và dựa theo nội dung làm cơ sở cho việc trình bày các BCTC được đệ trình của những khách hàng sử dụng các khoản vay và tín dụng của Ngân hàng này.

2. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Theo Quyết định Số 345/QĐ-BTC, ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài Chính, đã có kế hoạch, triển khai và áp dụng bắt buộc IFRS với các đối tượng như sau:

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

- Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước;

- Công ty mẹ là công ty niêm yết;

- Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;

- Các công ty mẹ khác.

Đối với báo cáo tài chính riêng:

Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực.

 3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)

a. Giai đoạn 1, áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025):

Các doanh nghiệp sau có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng.

b. Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025)

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng.

YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG IFRS:

- Khi áp dụng IFRS doanh nghiệp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Doanh nghiệp phải trình bày, thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính đối với các nội dung khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế (nếu có). Doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng IFRS phải áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy định của Ủy ban Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IASB) tại cùng một thời điểm. Khi IASB có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các IFRS thì cần phải kịp thời công bố bản dịch để thống nhất triển khai cho các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.

- Doanh nghiệp áp dụng tự nguyện hoặc áp dụng bắt buộc IFRS theo nguyên tắc nhất quán trong cả năm tài chính.

- Bộ Tài chính ban hành các tiêu chí, hướng dẫn để đánh giá các thông tin tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo tính so sánh giữa doanh nghiệp áp dụng IFRS và doanh nghiệp không áp dụng IFRS.

- Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp tự nguyện hoặc bắt buộc áp dụng IFRS lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

4. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Quy trình thực hiện dịch vụ Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) do CPA HCM phụ trách sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Liên hệ khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) để tư vấn, giải đáp các thắc mắc và thu thập một số thông tin cơ bản để hoàn thiện khảo sát thông tin khách hàng và có báo phí phù hợp về dịch vụ.

Bước 2: Sau khi thống nhất ký hợp đồng, nhân viên Bộ phận Nghiệp vụ sẽ trao đổi về Working Plan thực hiện dịch vụ và Yêu cầu tài liệu cần cung cấp để lập báo cáo.

Bước 3: Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ, chứng từ và các hoạt động có liên quan phục vụ cho lập báo cáo chuyển đổi.

Bước 4: Trao đổi với khách hàng về kết quả thực hiện báo cáo, tư vấn, giải đáp các thắc mắc từ khách hàng.

Bước 5: Bàn giao báo cáo, hoàn thành dịch vụ và thanh toán công nợ.

5. LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM

IFRS hiện đã dần phổ biến với nhiều lợi ích. Mang lại cho người làm Kế toán – Tài chính nói riêng cũng như doanh nghiệp nói chung. Bao gồm các tính chất nổi trội sau:

Trong bối cảnh kế toán được xem là một ngôn ngữ kinh doanh toàn cầu. Việc cho phép áp dụng IFRS sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các chủ sở hữu, nhà đầu tư. Đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Có công cụ đánh giá và so sánh thông tin tài chính giữa các đơn vị theo cùng một ngôn ngữ, chuẩn mực chung. Từ đó, có thể đưa ra các quyết định kinh tế một cách phù hợp.

Dễ dàng tạo dựng khuôn khổ pháp lý theo chuẩn quốc tế

Việc áp dụng IFRS sẽ tạo điều kiện để DN đủ điều kiện niêm yết trên thị trường quốc tế. Hoặc nhận được các khoản vay ưu đãi từ các định chế tài chính quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, …). Thấu hiểu IFRS là gì sẽ giúp áp dụng IFRS. Từ đó sẽ tạo dựng khuôn khổ pháp lý cho việc kế toán nhiều loại công cụ tài chính, tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý.

Việc xây dựng các quy định cụ thể về công cụ tài chính, giao dịch phái sinh tác động mạnh mẽ đến cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

  • Đối với thị trường sơ cấp: Các ngân hàng và tổ chức tài chính có căn cứ pháp lý rõ ràng để hạch toán các loại công cụ tài chính được phát hành mới như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.
  • Đối với thị trường thứ cấp: hệ thống chuẩn mực BCTC về công cụ tài chính được ban hành đầy đủ sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư vào các công cụ tài chính phái sinh như một loại chứng khoán trên sàn giao dịch tập trung. Đặc biệt, việc áp dụng IFRS là một trong những yếu tố để nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nâng cao tính minh bạch và trung thực của BCTC

Thấu hiểu IFRS là gì và áp dụng IFRS sẽ nâng cao tính minh bạch và trung thực của BCTC. Qua đó, giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Lý giải cho điều này. Do IFRS yêu cầu các khoản mục của BCTC phải được ghi nhận và trình bày theo bản chất hơn là hình thức. Từ đây, tác động của hình thức giao dịch đến phương pháp kế toán được giảm thiểu. Hỗ trợ làm tăng khả năng so sánh giữa BCTC của DN tại Việt Nam với các DN khác trong khu vực và thế giới.

IFRS yêu cầu trình bày và thuyết minh chi tiết về những rủi ro mà DN có thể gặp phải như: rủi ro kinh doanh, rủi ro tín dụng, rủi ro chính sách… nhằm cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho các nhà đầu tư, chủ nợ khi quyết định đầu tư vào DN. IFRS cũng yêu cầu áp dụng nhiều mô hình tài chính để xác định giá trị tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý, giá trị có thể thu hồi, giá trị sử dụng, giá trị thời gian, giá trị nội tại…

Vì vậy, thông tin tài chính được cung cấp trên nền tảng IFRS sẽ giúp DN Việt Nam đánh giá được tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo. Đồng thời, cũng giúp ban giám đốc có được những thông tin phục vụ tốt hơn cho việc dự báo kết quả hoạt động và dòng tiền trong tương lai. Từ đó có căn cứ và công cụ để thực hiện công tác quản trị, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn.

Khi áp dụng IFRS, các DN nói chung sẽ phát sinh một số chi phí đầu tư ban đầu phục vụ cho việc đào tạo lại nguồn nhân lực. Đồng thời, cũng thay đổi hệ thống thông tin, phần mềm kế toán. Mặc dù, các chi phí đầu tư ban đầu là tương đối lớn. Nhưng xét về lâu dài thì những lợi ích từ việc minh bạch hóa thông tin, thu hút nhà đầu tư không những sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn các chi phí ban đầu mà còn giúp DN phát triển ổn định, bền vững.

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
08/03/2019
KẾ TOÁN HÀNG THÁNG
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/03/2019
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN THUẾ
08/03/2019
TƯ VẤN THUẾ
DỊCH VỤ TƯ VẤN GIAO DỊCH LIÊN KẾT
08/03/2019
Tăng Doanh Thu, Tối Đa Hóa Lợi Nhuận!
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
18/03/2019
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
09/07/2024
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
09/07/2024
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
09/07/2024
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
27/11/2020
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
09/07/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
19000380