TẠO HỒ SƠ TỪNG BƯỚC
- Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu, không viết chữ in hoa (trừ chữ cái đầu câu)
- Các hồ sơ không đúng quy định, không đạt chất lượng, nội dung không nghiêm túc sẽ bị xóa không cần báo trước.
Liên hệ ứng viên (Mã hồ sơ : )
(*)Thông tin bắt buộc nhập
Thông tin chung (Mã hồ sơ : )
(*)Thông tin bắt buộc nhập
Nhập vị trí hoặc chức danh. Ví dụ: Kế toán trưởng, Web designer
Tối đa 3 lựa chọn
Tối đa 3 lựa chọn
Kinh nghiệm làm việc (Mã hồ sơ : )
(*)Thông tin bắt buộc nhập
- Liệt kê các kinh nghiệm công việc từ thời gian gần nhất trở về trước.
- Kinh nghiệm có thể trong công việc hoặc các hoạt động đoàn thể.
- Không yêu cầu nếu chưa có kinh nghiệm.
Trình độ & bằng cấp (Mã hồ sơ : )
(*)Thông tin bắt buộc nhập
Kỹ năng chuyên môn (Mã hồ sơ : )
(*)Thông tin bắt buộc nhập
Hoạt động (Mã hồ sơ : )
(*)Thông tin bắt buộc nhập
Thành tích (Mã hồ sơ : )
(*)Thông tin bắt buộc nhập
Người tham khảo (Mã hồ sơ : )
(*)Thông tin bắt buộc nhập
19000380