Dịch vụ thuế - kế toán trọn gói

Chỉ từ: 700.000 vnđ/tháng – Tư vấn hỗ trợ hoàn thành thủ tục thuế ban đầu ( miễn phí ) – Khai báo thuế hàng tháng / quí – Lên sổ sách kế toán và lập báo
pic

Thủ tục

Tư vấn cho khách hàng để hỗ trợ hoàn thành các thủ tục thuế ban đầu (miễn phí)

pic

Tờ khai

Khai thuế, lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

pic

Tư vấn

Tư vấn các dịch vụ liên quan

DỊCH VỤ ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

Chỉ từ: 700.000 vnđ/tháng – Tư vấn hỗ trợ hoàn thành thủ tục thuế ban đầu ( miễn phí ) – Khai báo thuế hàng tháng / quí – Lên sổ sách kế toán và lập Báo Cáo Tài Chính

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN HÀNG THÁNG

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN THUẾ

TƯ VẤN THUẾ

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Tăng Doanh Thu, Tối Đa Hóa Lợi Nhuận!

KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO

KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KIỂM TOÁN CHUNG CƯ

KIỂM TOÁN CHUNG CƯ

KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA

KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
19000380