Dịch vụ thuế - kế toán trọn gói

Chỉ từ: 700.000 vnđ/tháng – Tư vấn hỗ trợ hoàn thành thủ tục thuế ban đầu ( miễn phí ) – Khai báo thuế hàng tháng / quí – Lên sổ sách kế toán và lập báo
pic

Thủ tục

Tư vấn cho khách hàng để hỗ trợ hoàn thành các thủ tục thuế ban đầu (miễn phí)

pic

Tờ khai

Khai thuế, lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

pic

Tư vấn

Tư vấn các dịch vụ liên quan

DỊCH VỤ ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

Chỉ từ: 700.000 vnđ/tháng – Tư vấn hỗ trợ hoàn thành thủ tục thuế ban đầu ( miễn phí ) – Khai báo thuế hàng tháng / quí – Lên sổ sách kế toán và lập Báo Cáo Tài Chính

Kiểm toán Xây dựng

Kiểm toán Xây dựng

Dịch vụ tuân thủ

Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế nhà thầu....

Dich vụ tư vấn định giá doanh nghiệp và tài sản

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển nền kinh tế, một bộ phận lớn tài sản...

Dich vụ kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản

Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp trên sử dụng cho quản lý...

Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan

Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan  

Dịch vụ tư vấn quản lý

Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí và tối đa hóa doanh thuThiết kế cơ cấu, tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp....

Dịch vụ tư vấn

Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệpTư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu...
19000380