KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN HÀNG THÁNG

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM THỜI GIAN & CHI PHÍ DOANH NGHIỆP 

Kế toán là một bộ phận vô cùng quan trọng, giúp doanh nghiệp có thể đo lường và phân tích các dữ liệu tài chính, để từ đó đưa ra những định hướng phát triển và gia tăng lợi nhuận góp phần sự thành công của Doanh nghiệp.

Vì vậy, Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp luôn muốn tìm và lựa chọn những chuyên viên kế toán chuyên nghiệp để có thể thực hiện tốt công việc kế toán. Tuy nhiên để vận hành tốt một bộ máy kế toán tiêu chuẩn tốn khá nhiều chi phí và thời gian theo dõi đánh giá công việc. Việc thay đổi kế toán thường xuyên, dẫn đến sổ sách không được lưu trữ và bàn giao phù hợp sẽ mang đến những hậu quả khôn lường. Đa phần các doanh nghiệp chưa thực sự xem trọng công việc này cho tới khi Quyết toán thuế và phải chịu một khoản thuế truy thu không nhỏ. Lúc đó Doanh nghiệp mới vội vàng tìm kiếm đơn vị chuyên nghiệp để hỗ trợ.

 “Dịch vụ kế toán” là giải pháp giúp Doanh nghiệp quản lý tài chính và kế toán một cách hiệu quả !

CPA HCM với kinh nghiệm 15 năm trong ngành Tài chính và đã hỗ trợ hơn 1.000 Doanh nghiệp, thấu hiểu những thách thức của Doanh nghiệp trong công tác Kế toán, Thuế. Chúng tôi đã thiết kế dịch vụ kế toán linh hoạt phù hợp với từng nhu cầu của mỗi loại hình Doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đảm bảo cung cấp chất lượng cao nhất cho các dịch vụ kế toán, đảm bảo tính bảo mật và đảm bảo tiến độ công việc.

CPA HCM với sứ mệnh giúp Doanh Nghiệp xây dựng và duy trì một hệ thống kế toán minh bạch, rõ ràng và chính xác theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ kế toán tại CPA HCM bao gồm các công việc kế toán như:

 1. Ghi sổ kế toán: Hạch toán sổ sách kế toán tuân thủ theo các qui định của pháp luật về thuế và các quy định kế toán hiện hành.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thuế: Bao gồm việc khai báo, tính toán và hỗ trợ thao tác kỹ thuật trong việc nộp tờ khai và tiền thuế như thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN, thuế nhà thầu...
 3. Lập và trình bày báo cáo tài chính: Bao gồm lập và trình bày báo cáo tài chính như báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán, báo cáo dòng tiền và thuyết minh báo cáo tài chính.
 4. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý: Tư vấn chính sách thuế, tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tư vấn các vấn đề về quản lý lao động, chế độ bảo hiểm, thủ tục hải quan và các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 5. Hỗ trợ thanh tra, quyết toán thuế: hỗ trợ giải trình, cung cấp dữ liệu cần thiết cho quá trình kiểm toán, Thanh tra – kiểm tra thuế trong các cuộc thanh tra của cơ quan thuế hoặc các tổ chức kiểm toán độc lập.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán tại CPA HCM:

 • Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc: Sắp xếp, phân loại chứng từ, ghi sổ, lập báo cáo tháng – quý, lập và trình bày báo cáo tài chính năm… theo đúng quy định pháp luật về thuế và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Hỗ trợ giải trình hồ sơ kế toán khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do chúng tôi thực hiện.
 • Cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng. Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề phát sinh liên quan.
 • Cam kết thực hiện sổ sách tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế và kế toán.

Cam kết trách nhiệm của CPA HCM

 • Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán
 • Nhận hoá đơn, chứng từ tại trụ sở của Doanh Nghiệp hoặc qua online.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế Toán CPA HCM thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật)
 • Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do chúng tôi thực hiện.
 • Cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng. Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề phát sinh liên quan.
 • Cam kết thực hiện sổ sách theo đúng quy định của pháp luật.
ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
08/03/2019
KẾ TOÁN HÀNG THÁNG
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/03/2019
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN THUẾ
08/03/2019
TƯ VẤN THUẾ
DỊCH VỤ TƯ VẤN GIAO DỊCH LIÊN KẾT
08/03/2019
Tăng Doanh Thu, Tối Đa Hóa Lợi Nhuận!
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
18/03/2019
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
09/07/2024
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
09/07/2024
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
09/07/2024
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
27/11/2020
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
09/07/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
19000380