Triết lý kinh doanh

Nền tảng vững chắc và tài sản quý giá của CPA Á Châu là đội ngũ các kế toán và kiểm toán viên chuyên nghiệp hùng hậu, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc đã nhiều năm công tác tại các Công ty kiểm toán lớn của Bộ Tài Chính.

Chúng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc làm việc: Cam kết hết mình, độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật, tuân thủ các Quy định của Nhà nước Việt Nam, các Chuẩn mực Kiểm Toán Việt Nam do Nhà nước ban hành cũng như các Chuẩn mực Kiểm Toán Quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Bên cạnh đó chúng tôi cũng luôn nhận thức và đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu. Bảo vệ quyền lợi và bí mật kinh doanh của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt chú tâm vào dịch vụ tư vấn cho khách hàng nhằm tập trung vào việc cung cấp ra các dịch vụ có chất lượng cao và các lợi ích gia tăng kèm theo từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho khách hàng trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều biến động.

"Trao chất lượng – Nhận Niềm tin”

“Chúng tôi thực hiện những gì chúng tôi cam kết.”

19000380