KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kiểm toán nội bộ hiện nay được biết đến là một hoạt động có vai trò quan trọng được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm bởi vì ảnh hường trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng CPA HCM tìm hiểu kiểm toán nội bộ là gì?

Quy trình kiểm toán nội bộ như thế nào hãy cùng xem bài viết dưới đây!

KIỂM TOÁN NỘI BỘ LÀ GÌ?

Kiểm toán nội bộ là hoạt động đảm bảo & tư vấn mang tính độc lập & khách quan liên quan tới các công việc quản trị, quản lý rủi ro, và kiểm soát trong doanh nghiệp, theo đó góp phần giúp doanh nghiệp đạt các mục tiêu của mình. Để bảo đảm tính độc lập và khách quan, iểm toán nội bộ thường phải trực thuộc cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp (gồm các thành viên độc lập và không điều hành). Tùy thuộc vào mô hình tổ chức cụ thể, cấp lãnh đạo cao nhất để phê duyệt và làm việc với kiểm toán nội bộ có thể là: Ban Kiểm soát (thuộc Đại hội đồng cổ đông), Ủy ban Kiểm toán (thuộc Hội đồng quản trị, có các thành viên độc lập và không điều hành), Hội đồng thành viên,….

Kiểm toán nội bộ có tính nguyên tắc và hệ thống cao. Các quy trình làm việc, chương trình thực hiện, những đánh giá và kết luận của kiểm toán nội bộ đều phải được liên kết chặt chẽ và hợp lý với nhau. 

MỤC ĐÍCH, QUYỀN HẠN, VÀ NHIỆM VỤ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ? 

 • Mục đích: Kiểm toán nội bộ nhắm tới mục đích là đem lại giá trị và cải thiện hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quyền hạn: Để thực hiện nhiệm vụ/trách nhiệm của mình một cách đầy đủ, kiểm toán nội bộ phải được có quyền tiếp cận với các tài liệu/ con người/ tài sản liên quan tới nhiệm vụ của mình; có quyền báo cáo và trao đổi trực tiếp với cấp lãnh đạo cao nhất về kế hoạch thực hiện, các phát hiện và các trở ngại trong quá trình thực hiện công việc để nhận được những hỗ trợ kịp thời và đầy đủ. Các quyền này cần được quy định rõ trong quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp để mọi bộ phận hiểu rõ và tuân thủ. Ngoài ra, trong mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ cần phải trực thuộc cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp để bảo đảm tính độc lập về mặt tổ chức. Tùy thuộc vào mô hình tổ chức cụ thể, cấp lãnh đạo cao nhất để phê duyệt và làm việc với kiểm toán nội bộ có thể là: Ban Kiểm Soát, Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng thành viên,….
 • Nhiệm vụ: Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo & tư vấn mang tính độc lập & khách quan liên quan tới các công việc quản trị, quản lý rủi ro, và kiểm soát trong doanh nghiệp, theo đó góp phần giúp doanh nghiệp đạt các mục tiêu của mình (Về chiến lược, hoạt động, tài chính, và tuân thủ).

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong quản trị tổ chức thông qua những vai trò cơ bản như:

 • Quản lý rủi ro: Nhận định và đánh giá hiệu quả của các quy trình, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp.
 • Tư vấn và kiểm soát: Kiểm toán nội bộ tư vấn xây dựng quy trình, kiểm soát các dự án mới, đồng thời đánh giá, quản trị rủi ro.
 • Kiểm tra và đánh giá: Đảm bảo quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra để đưa ra đánh giá khách quan về tính hiệu quả, tuân thủ cũng như hiệu suất kiểm soát.
 • Báo cáo: Đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh, hệ thống hoạt động của doanh nghiệp, sau đó báo cáo trực tiếp lên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Điều này đòi hỏi hệ thống kiểm toán nội bộ phải được kiểm tra, cập nhật và hoàn thiện liên tục.

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Thông thường, một quy trình kiểm toán nội bộ hoàn chỉnh sẽ trải qua 4 giai đoạn. Cụ thể gồm: Lập kế hoạch - Điều tra thực địa - Báo cáo - Theo dõi. 

1. Lập kế hoạch

- Nhóm đánh giá nội bộ xác định phạm vi, mục tiêu

- Xem xét hướng dẫn liên quan và kết quả của những cuộc đánh giá trước đó

- Lên lịch trình, ngân sách

- Xác định các chủ sở hữu quá trình tham gia

2. Đánh giá thực địa

Ở bước hoạt động kiểm toán thực tế này sẽ bao gồm những đầu việc sau:

 • Thông qua việc phỏng vấn đội ngũ nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp để đánh giá sự hiểu biết về các quy trình, biện pháp kiểm soát.
 • Xem xét tài liệu, hiện vật liên quan để làm ví dụ về việc thực hiện các kiểm soát, thử nghiệm các kiểm soát với một mẫu trong một giai đoạn nhất định.
 • Ghi lại các đầu việc đã thực hiện, xác định các ngoại lệ khuyến nghị.

3. Báo cáo

Quy trình phát hành báo cáo kiểm toán nội bộ bao gồm:

 • Soạn thảo báo cáo kiểm toán một cách rõ ràng, ngắn gọn

- Khuyến khích đối tượng dự kiến đọc, hiểu báo cáo.

- Xem xét bản thảo với người đứng đầu doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính chính xác của các phát hiện, phát hành, phân phối báo cáo.

4. Theo dõi

Trong quy trình kiểm toán nội bộ, đây là giai đoạn thường bị bỏ qua nhiều nhất vì không ít người nhầm tưởng rằng chỉ cần hoàn thiện báo cáo kiểm toán nội bộ là "xong". Tuy nhiên, phải theo dõi sát sao các khuyến nghị mới đảm bảo việc các thay đổi sẽ được thực hiện để giải quyết những phát hiện đã được xác định trong báo cáo.

Trên đây là giải đáp cơ bản cho câu hỏi "Kiểm toán nội bộ là gì?" và những vấn đề liên quan đến kiểm toán nội bộ. Các doanh nghiệp cần nắm được để đảm bảo tuân thủ khi xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ riêng cho doanh nghiệp của mình.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA CPA HCM

Quá trình kiểm toán nội bộ không chỉ kiểm tra báo cáo tài chính mà còn tham gia vào quá trình kiểm soát tài chính, đánh giá tính tuân thủ, tính hiệu quả của của hoạt động trong doanh nghiệp từ đó giải quyết những vấn đề khó khăn đang mắc phải một cách triệt để nhất để giúp giảm các rủi ro, sai sót. CPA HCM với đội ngũ chuyên gia hàng đầu hiện nay với trên 15 năm kinh nghiệm, am hiểu các hoạt động, lĩnh vực kinh doanh cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ kiểm toán nội bộ với hiệu quả cao nhất.

CPA HCM sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp để tư vấn cho doanh nghiệp hệ thống kiểm soát nội bộ tuỳ thuộc vào quy mô doanh nghiệp một cách phù hợp.

Chúng tôi cung cấp những báo cáo về đánh giá chi tiết các rủi ro trong hệ thống quản lý và điều hành hiện tại của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những nhận định và giải pháp tốt nhất để khắc phục và các phương án phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trong hệ thống quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kiểm toán nội bộ của CPA HCM hãy liên hệ qua số Hotline: 19000380 để được các chuyên gia hàng đầu tư vấn và hỗ trợ

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
08/03/2019
KẾ TOÁN HÀNG THÁNG
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/03/2019
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN THUẾ
08/03/2019
TƯ VẤN THUẾ
DỊCH VỤ TƯ VẤN GIAO DỊCH LIÊN KẾT
08/03/2019
Tăng Doanh Thu, Tối Đa Hóa Lợi Nhuận!
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
18/03/2019
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
09/07/2024
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
09/07/2024
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
09/07/2024
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
27/11/2020
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
09/07/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
19000380