KIỂM TOÁN CHUNG CƯ

KIỂM TOÁN CHUNG CƯ

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN QUỸ VẬN HÀNH VÀ QUỸ BẢO TRÌ CHUNG CƯ

 

1. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

“KIỂM TOÁN QUỸ VẬN HÀNH, QUỸ BẢO TRÌ CHUNG CƯ” là dịch vụ hỗ trợ cho các Chủ đầu tư dự án, Ban Quản Lý vận hành, Ban quản trị chung cư nói riêng và Cư dân nói chung nhằm kiểm tra và xác minh tính trung thực trong báo cáo tài chính của chung cư về các khoản thu chi trong quá trình quản lý. Từ đó cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính thu chi trong quản lý chung cư nhằm xác định sự phù hợp với các chuẩn mực đã được thiết lập và tuân thủ quy định của pháp luật nhà nước

2. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ     

Theo quy định của Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2011, các đối tượng sử dụng dịch vụ có thể đề cập như sau:

- Tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hay quản lý chung cư.

- Tổ chức, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định dùng cho hoạt động lĩnh vực đầu tư xây dựng hay quản lý chung cư.

- Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước có hoạt động lĩnh vực đầu tư xây dựng hay quản lý chung cư.

- Ban quản trị, cư dân có nhu cầu cần kiểm toán cho hoạt động thu chi từ nguồn quỹ của chung cư.

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Kiểm tra quỹ vận hành chung cư thông qua nghiệp vụ kiểm toán;

- Kiểm toán quỹ bảo trì chung cư thông qua nghiệp vụ kiểm toán;

- Đưa ra phương án hợp lý để kiểm tra các nội dung của khoản thu và khoản chi từ nguồn Quỹ bảo trì va Quỹ vận hành chung cư;

- Phát hành báo cáo kiểm toán Quỹ vận hành và Quỹ bảo trì chung cư;

- Hỗ trợ, tư vấn các nội dung về công tác quản lý, vận hành và nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, Ban quản trị và Ban quản lý vận hành.

4. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán Quỹ chung cư do CPA HCM phụ trách sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Liên hệ khách hàng có nhu cầu về kiểm toán Quỹ chung cư để tư vấn, giải đáp các thắc mắc và thu thập một số thông tin cơ bản để hoàn thiện khảo sát thông tin khách hàng và có báo phí phù hợp về dịch vụ.

Bước 2: Sau khi thống nhất ký hợp đồng, nhân viên Bộ phận Nghiệp vụ sẽ trao đổi về Working Plan thực hiện dịch vụ và Yêu cầu tài liệu cần cung cấp để kiểm toán.

Bước 3: Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ, chứng từ và các hoạt động có liên quan phục vụ cho kiểm toán Quỹ chung cư.

Bước 4: Trao đổi với khách hàng về kết quả thực hiện công việc, tư vấn, giải đáp và cảnh báo các rủi ro có liên quan đến kết quả kiểm toán.

Bước 5: Phát hành báo cáo, hoàn thành dịch vụ và thanh toán công nợ              

5. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ KIỂM TOÁN QUỸ CHUNG CƯ TẠI CPA HCM

1. Mang lại sự tin cậy và nâng cao công tác quản lý Quỹ chung cư:

Báo cáo kiểm toán Quỹ chung cư của CPA HCM sẽ:

- Đánh giá tính hợp lý và trung thực theo chuẩn mực kế toán.

- Tuân thủ quy định của pháp luật như Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, Luật Nhà ở 2014; Quy định về thu phí quản lý chung cư và các quy định khác có liên quan …

- Đánh giá về việc tuân thủ, hoạt động, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng các nguồn lực của đơn vị.

- Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và tư vấn xử lý những sai sót trong hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị quản lý vận hành từ hoạt động thu chi của nguồn Quỹ.

2. Minh bạch hóa các số liệu thu chi Quỹ:

Với báo cáo kiểm toán Quỹ chung cư mà CPA HCM thực hiện, các số liệu sẽ được xác minh tính trung thực và được trình bày trên báo cáo tài chính của chung cư về các khoản thu chi trong quá trình quản lý. Từ đó tạo cơ sở cung cấp thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính thu chi trong quản lý Quỹ của chung cư, là căn cứ để Họp bàn giao Quỹ, Họp Hội nghị nhà chung cư và công bố cho cư dân của chung cư.

 

 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
08/03/2019
KẾ TOÁN HÀNG THÁNG
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/03/2019
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN THUẾ
08/03/2019
TƯ VẤN THUẾ
DỊCH VỤ TƯ VẤN GIAO DỊCH LIÊN KẾT
08/03/2019
Tăng Doanh Thu, Tối Đa Hóa Lợi Nhuận!
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
18/03/2019
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
09/07/2024
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
09/07/2024
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
09/07/2024
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
27/11/2020
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
09/07/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
19000380