Mục tiêu chương trình

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  • Học viên đã học khóa KẾ TOÁN CĂN BẢN – KTV01 hoặc học năm 3, 4 đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán/kiểm toán;
  • Học viên đã làm công việc kế toán viên hiện muốn tăng lương gấp đôi;

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình KẾ TOÁN THỰC HÀNH PHẢN XẠ - KTV02 “YES I CAN” tập trung huấn luyện kỹ năng nhận diện chứng từ, tra soát, xem xét và xử lý chứng từ kế toán. Sau đó huấn luyện kỹ năng ghi sổ, kỹ năng viết chứng từ, kỹ năng sắp xếp sổ sách theo đúng các chuẩn mực kế toán và quy trình tác nghiệp kế toán.

Một số kế toán viên chưa được huấn luyện kỹ năng kế toán nâng cao sẽ không hình dung được những việc phải làm đối với chứng từ kế toán và sổ sách kế toán. Do đó, việc tham gia lớp kế toán viên nâng cao này sẽ đem lại những hiểu biết thiết thực cho công tác kế toán.

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Việc đào tạo được thực hiện 100% trên phần mềm Misa, HTKK dựa trên chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp;

 

Trong khóa đào tạo, học viên sẽ được tham gia phỏng vấn trực tiếp từ đại diện doanh nghiệp, qua đó tiếp cận trực tiếp với cơ hội nghề nghiệp và hoàn thiện kỹ năng tham gia phỏng vấn của bản thân.

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380