Dich vụ tư vấn định giá doanh nghiệp và tài sản

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển nền kinh tế, một bộ phận lớn tài sản...

Dich vụ tư vấn định giá doanh nghiệp và tài sản

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển nền kinh tế, một bộ phận lớn tài sản trong nền kinh tế không được xem là hàng hóa, khái niệm giá cả chỉ có tính chất danh nghĩa. Cụ thể: đất đai là loại tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân, không được phép trao đổi mua bán, các tư liệu sản xuất chủ yếu khác như: nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất… cũng được xem là loại hàng hóa đặc biệt không được trao đổi trên thị trường. Ngoài ra các nguyên tắc, phương pháp hình thành giá của tài sản không tính đến các yếu tố thị thường, thậm chí đôi khi còn chưa tính đầy đủ các chi phí sản xuất ra tài sản. Việc thẩm định giá nếu có chỉ đơn thuần là sự kiểm kê, đánh giá về mặt số lượng và chất lượng tài sản, khả năng phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ chế quản lý tài sản… Khái niệm về thẩm định giá tài sản theo giá thị trường không xuất hiện và không có ý nghĩa trong giai đoạn này.
Sự phát triển dịch vụ thẩm định giá độc lập tại Việt Nam có ảnh hưởng lớn, làm thay đổi về bản chất khi nó đưa giá trị của các tài sản về sát hơn với thị trường, và đảm bảo phục vụ các nhu cầu khác nhau về giá mà trước đây phải phụ thuộc vào các khung giá cố định chưa đảm bảo được tính khoa học.

Tất cả những nhu cầu về xác định xác định giá trị tài sản đều có khả năng thực hiện được với mục đích biết chính xác giá trị tài sản của mình phục vụ cho nhu cầu cá nhân hay tổ chức hay theo quy định của pháp luật. Thẩm định giá giúp cho khách hàng tránh được các rủi ro cũng như tăng tính hiệu quả trong các giao dịch. Chúng tôi với nhiều cán bộ chuyên môn cao trong ngành thẩm định giá với nhiều năm kinh nghiệp xử lý hồ sơ, với thời gian và chi phí hợp lý và luôn đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Tất cả các phương pháp áp dụng đều dựa trên thông tin thị trường, chứng cứ cụ thể và có độ tin cậy. Với sự phân tích và nhận định một cách khoa học, chuyên nghiệp và đúng bản chất của từng tài sản để đưa ra kết quả xác đáng phù hợp với từng từng mục đích.

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
Kiểm toán Xây dựng
27/11/2020
Kiểm toán Xây dựng
Dịch vụ tuân thủ
08/03/2019
Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập...
Dich vụ tư vấn định giá doanh nghiệp và tài sản
08/03/2019
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển...
Dich vụ kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản
08/03/2019
Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp...
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan
08/03/2019
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên...
Dịch vụ tư vấn quản lý
08/03/2019
Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí...
Dịch vụ tư vấn
08/03/2019
Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá...
19000380