TƯ VẤN QUẢN LÝ

Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Tư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu...

• Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
• Tư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu
• Hỗ trợ quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế về chính sách thuế
• Rà soát và tư vấn về chuyển giá giữa các bên liên kết
• Khảo sát minh bạch về thuế, kiểm tra soát xét toàn diện phục vụ kiểm tra quyết toán thuế

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
08/03/2019
CPA Á Châu giúp Doanh Nghiệp xây dựng và duy...
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
18/03/2019
Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo CPA Á...
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
08/03/2019
Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí...
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/03/2019
Chúng tôi có nhiều gói dịch vụ để đáp...
KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
08/03/2019
Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp...
THẨM ĐỊNH GIÁ
08/03/2019
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển...
TƯ VẤN QUẢN LÝ
08/03/2019
Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá...
ĐÀO TẠO
27/11/2020
Kiểm toán Xây dựng
19000380