Mục tiêu chương trình

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Sinh viên năm 3 các chuyên ngành kiểm toán, kế toán và các ngành liên quan chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các Doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

Sau khi kết thúc chương trình, các bạn sinh viên sẽ thu về cho mình những “lợi nhuận”:

–  Phân biệt, nhận diện được các loại hoá đơn, chứng từ khác nhau, hiểu rõ những phương pháp hạch toán và tổ chức kế toán mô hình cơ bản.

–  Đươc nghe chia sẻ của các kế toán viên thuộc nhiều lĩnh vực như thương mai, dịch vụ, sản xuất... từ đó đúc kết những gì bản thân cần trang bị cho công việc tương lai.

–  Định hướng ngành nghề 1 cách cụ thể, rõ ràng hơn. Các bạn sinh viên có thể vạch ra cho mình hướng đi chính xác hơn, phù hợp hơn với đam mê và khả năng của bản thân.

–  Được tiếp xúc trực tiếp với công việc hàng ngày của các kế toán viên, các bạn không chỉ được trải nghiệm và hiểu rõ quy trình làm việc, mà còn dược tiếp thêm ngọn lửa yêu nghề trong tim mình, có động lực hoàn thành con đường đại học và bước chân vào con đường kế toán viên chuyên nghiệp thật sự.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy & nhận thức từ chương trình vào thực tế công việc, chương trình sẽ được triển khai dưới hình thức tương tác đa chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau);

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380