Khai giảng & học phí

  • Khai giảng:Theo yêu cầu của Qúy Nhà Trường
  • Lịch học:5 buổi
  • Giờ học:
  • Thời lượng:
  • Phí tham dự:500000
  • Phí ưu đãi:

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

19000380