Mục tiêu chương trình

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

–  Người chưa biết về kế toán

–  Thực tập sinh các chuyên ngành kiểm toán, kế toán và các ngành liên quan

–  Người đã từng học về kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các Doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau chương trình đào tạo này, học viên của CPA Academy sẽ đạt được những thành quả sau:

  • Nhân diện và biết cách xử lý các chứng từ phát sinh thực tế tại doanh nghiệp
  • Hạch toán chính xác các chứng từ trên những phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay
  • Hiểu và nắm rõ cách tương tác giữa các vị trí kế toán trong cơ cấu tổ chức phòng kế toán
  • Hóa đơn điện tử : hiểu và sử sụng thành thạo
  • Tự tin vào kinh nghiệm làm việc thực tế của bản thân
  • Cơ hội việc làm tại CPA Á Châu và các khách hàng của chúng tôi

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy & nhận thức từ chương trình vào thực tế công việc, chương trình sẽ được triển khai dưới hình thức tương tác đa chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau);

Việc đào tạo được thực hiện 100% trên phần mềm Misa, HTKK dựa trên chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp;

 Trong khóa đào tạo, học viên sẽ được tham gia phỏng vấn trực tiếp từ đại diện doanh nghiệp, qua đó tiếp cận trực tiếp với cơ hội nghề nghiệp và hoàn thiện kỹ năng tham gia phỏng vấn của bản thân.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380