Nhiệm vụ - yêu cầu kế toán

02/04/2019 17:24 529 0

Giá trị có thể tồn tại trong các hình thức khác nhau, cho dù là tài sản hữu hình hoặc vô hình của một doanh nghiệp, một khoản đầu tư, hay tài sản sở hữu trí tuệ. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay nơi mà cơ hội tồn tại ở mọi cấp độ, điều quan trọng là các công ty có khả năng để đánh giá liệu cơ hội hay giao dịch mà công ty đang xem xét sẽ làm gia tăng hay sụt giảm giá trị doanh nghiệp. Đó là lý do mà định giá là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định cho các giao dịch mua bán và sáp nhập, cơ cấu thuế, các giải pháp tranh chấp, tái cấu trúc doanh nghiệp hay báo cáo tài chính. Định giá có thể gây tranh cãi và bị chi phối bởi các ý kiến chủ quan. Do đó, quý công ty có thể thấy cần một ý kiến đánh giá độc lập. Ngoài ra, những thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu trong những năm gần đây đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng chuyên gia định giá chuyên nghiệp.

Sát nhập và mua bán doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ định giá cho các khách hàng trong các hoạt động mua bán và sáp nhập. Với kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực ngành nghề mà các chuyên gia của chúng tôi có được, chúng tôi không chỉ quan tâm đến các đặc điểm cụ thể cho từng ngành nghề hoặc quốc gia mà còn nghiên cứu các mục tiêu chiến lược mà khách hàng của chúng tôi đặt ra cho từng giao dịch. Kiến thức chuyên môn sâu rộng và hiểu biết về nhu cầu của khách hàng cho phép chúng tôi tiến hành định giá với góc nhìn thương mại tốt nhất.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá phục vụ cho các hoạt động mua bán và sáp nhập, và cung cấp các dịch vụ sau:

- Ý kiến khách quan / phân tích giá trị độc lập trên mục tiêu của quý công ty hoặc công ty được đầu tư

- Giá trị độc lập của các đơn vị kinh doanh cụ thể trong một công ty

- Hỗ trợ định giá và đàm phán

- Phân bổ giá mua trước khi thỏa thuận

- Định giá công ty chưa niêm yết hay các công cụ tài chính

Báo cáo tài chính

Những thay đổi đáng kể trong Chuẩn mực báo cáo tài chính đã tạo ra nhu cầu cho các định giá đặc thù, trong đó thể hiện được sự hiểu biết về các ảnh hưởng của các chuẩn mực kế toán trong từng hoàn cảnh cụ thể, và bối cảnh thương mại mà ở đó các chuẩn mực kế toán được áp dụng. Ví dụ, chuẩn mực báo cáo mới yêu cầu các công ty trong một số trường hợp thực hiện định giá tài sản vô hình cũng như lợi thế thương mại được hạch toán trong báo cáo tài chính của công ty. Chuẩn mực này ảnh hưởng đến kết quả báo cáo tài chính của các công ty, đặc biệt là những công ty đang triển khai các hoạt động mua bán và sáp nhập và có thể ghi nhận giá trị lợi thế thương mại lớn trong báo cáo tài chính của họ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá để hỗ trợ quý công ty trong việc xác định giá trị của tài sản vô hình cũng như xác định một giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả.

Một số các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

- Phân bổ giá mua

- Đánh giá tài sản / Lợi thế thương mại

- Định giá tài sản vô hình

- Định giá tài sản tài chính & nợ phải trả.

- Định giá cổ phiếu dựa trên các khoản thanh toán

- Tư vấn độc lập về giao dịch với các bên liên quan

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
08/03/2019
KẾ TOÁN HÀNG THÁNG
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/03/2019
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN THUẾ
08/03/2019
TƯ VẤN THUẾ
DỊCH VỤ TƯ VẤN GIAO DỊCH LIÊN KẾT
08/03/2019
Tăng Doanh Thu, Tối Đa Hóa Lợi Nhuận!
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
18/03/2019
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
09/07/2024
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
09/07/2024
KIỂM TOÁN CHUNG CƯ
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
09/07/2024
KIỂM TOÁN TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
27/11/2020
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
09/07/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)
19000380