Khai giảng & học phí

  • Khai giảng:Sáng 10/06/2019
  • Lịch học:Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
  • Giờ học:8h30 - 11h30
  • Thời lượng:12 buổi/ 48 tiết
  • Phí tham dự:1,200,000 VNĐ / học viên
  • Phí ưu đãi:2,000,000 VNĐ/ 02 học viên

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

19000380