Dịch vụ nổi bật từ cpa

Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế nhà thầu....
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển nền kinh tế, một bộ phận lớn tài sản...
Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp trên sử dụng cho quản lý...
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan  
Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệpTư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu...

Tin tức & Sự kiện

Tin tức nổi bật

AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH

AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH

AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH Một số khuyến cáo về bữa ăn ca tại doanh nghiệp thời dịch Công văn số...
23/07/2021 Tin tức
Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4) Quyết định số...
23/07/2021 Tin tức
CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT [42] Công văn số 6770/CTTPHCM-KK [42] ngày 19/7/2021 của Cục...
23/07/2021 Tin tức
BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM 1. Các biện pháp mà BHXH đôn đốc, thu nợ trong thời gian giãn cách xã...
23/07/2021 Tin tức

03/06/2021 Tin tức
CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế
02/06/2021 Tin tức

Sự kiện nổi bật

AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH

AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH

AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH Một số khuyến cáo về bữa ăn ca tại doanh nghiệp thời dịch Công văn số...
23/07/2021 Tin tức
Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4) Quyết định số...
23/07/2021 Tin tức
CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT [42] Công văn số 6770/CTTPHCM-KK [42] ngày 19/7/2021 của Cục...
23/07/2021 Tin tức
BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM 1. Các biện pháp mà BHXH đôn đốc, thu nợ trong thời gian giãn cách xã...
23/07/2021 Tin tức

03/06/2021 Tin tức
CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế
02/06/2021 Tin tức
+84767675551