BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

16:18:3402/06/2021

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 66/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 66/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp gồm 04 Chương với các nội dung cần có như sau:
Thứ nhất, Chương I quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục tiêu của kiểm toán nội bộ, phạm vi của kiểm toán nội bộ, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, năng lực chuyên môn của kiểm toán nội bộ, quyền hạn và trách nhiệm của người làm công tác kiểm toán nội bộ,…
Thứ hai, Chương II quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ, gồm các nội dung về phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ, báo cáo kiểm toán và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán…
Thứ ba, Chương III quy định về trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ, trong đó có các Điều về trách nhiệm của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Ủy ban kiểm toán (hoặc cơ quan/bộ phận trực thuộc được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty)/Ban kiểm soát (nếu có)/Tổng giám đốc/Giám đốc/Lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.
Thứ tư, Chương IV quy định về điều khoản thi hành Quy chế.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.
Chi tiết văn bản xin vui lòng truy cập:
https://luatvietnam.vn/.../thong-tu-66-2020-tt-btc-quy...

Tin cùng chuyên mục

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học Văn Hiến

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học Văn Hiến

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học...
12/08/2021
06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19

06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19

1. Được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 2. Phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan...
11/08/2021
NỘI DUNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

NỘI DUNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

Đi qua những giai đoạn khó khăn từ lúc mới thành lập, phấn đấu cùng CPA là những nhân viên cống...
10/08/2021
Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp
26/07/2021
Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021

Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021

Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021
26/07/2021
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI  KHOẢN VSSID

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VSSID

  NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI  KHOẢN VSSID
26/07/2021
BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM 1. Các biện pháp mà BHXH đôn đốc, thu nợ trong thời gian giãn...
26/07/2021
CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT [42]    
26/07/2021
Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)  
26/07/2021
19000380