NHỮNG LƯU Ý KHI KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ

08:43:3713/03/2021

Những lưu ý khi Kê khai & Nộp thuế

1. Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp dưới 200 tỷ. Khi lập quyết toán thuế TNDN nhớ chọn PL 114

2. Mức khống chế lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là 30%

3. Mức giảm trừ bản thân 11 triệu, người phù thuộc 4 triệu 4 khi quyết toán thuế TNCN năm 2020

4. Có đơn vị sản xuất phù thuộc thì nhớ phân bổ thuế TNDN phải nộp cho đơn vị phù thuộc.

5. Có kiểm tra, thanh tra năm 2020 thì nhớ hạch toán kế toán trước khi lên báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

6. Lỗ được chuyển liên tục trong 5 năm ( Luật rồi nên nếu làm khác đi là sai thì bị phạt như thường)
=============================

A. Về khi khai thuế TNCN: Không phát sinh thuế cũng phải nộp tờ khai thuế TNCN tháng/quý

Nếu khai thuế GTGT theo quý --> có quyền chọn khai thuế TNCN theo quý hoặc tháng

Nếu khai thuế GTGT theo tháng --> Thuế TNCN cũng phải khai theo tháng luôn

Không phát sinh chi lương --> khai trắng phau như em bé

Không phát sinh thuế TNCN --> khai số lượng nhân viên ( chỉ tiêu 21, 22) + Thu nhập chịu thuế ( chỉ tiêu 27)

==> Nhớ phân biệt các khái niệm sau nhé, thấy nhiều bạn hỏi tại sao không phát sinh thuế TNCN mà em khai trắng thì kêu sai?

Tổng thu nhập = Thu nhập chịu thuế + Thu nhập không chịu thuế
Thu nhập chịu thuế = Các khoản thu nhập theo luật luật thuế TNCN có chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập - thu nhập không chịu thuế
Thu nhập không chịu thuế = Các khoản thu nhập theo luật thuế TNCN không có chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập - Thu nhập chịu thuế
Thu nhập tính thuế = ( Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ ( Bản thân, người phù thuộc, bảo hiểm......))

B. Về khai thuế GTGT: Đã nộp tờ khai chính thức rồi, nếu phát hiện sai sót thì chỉ làm tờ khai bổ sung KHBS hoặc văn bản giải trình nếu không có sự thay đổi về thuế ( Không phân biệt còn hạn nộp hay không còn như trước kia nữa)

Chu kỳ để xác định khai thuế là 1 năm tài chính ( Cuối năm căn cứ doanh thu để xác định khai thuế gtht theo tháng/ quý)

1900 0380