VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

16:25:5002/06/2021

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong các phương pháp quản lý môi trường của kế toán quản trị môi trường. Đây là phương pháp hiệu quả giúp các nhà quản trị quản lý tốt chi phí, thỏa mãn đồng thời 2 mục tiêu "giảm tác động môi trường" và "nâng cao hiệu quả kinh doanh".

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong các phương pháp quản lý môi trường của kế toán quản trị môi trường. Đây là phương pháp hiệu quả giúp các nhà quản trị quản lý tốt chi phí, thỏa mãn đồng thời 2 mục tiêu "giảm tác động môi trường" và "nâng cao hiệu quả kinh doanh".


Lợi ích mà mô hình này đem lại:
- Nâng cao sự kết nối giữa bộ phận kế toán, bộ phận quản lý môi trường và bộ phận sản xuất. Đồng thời, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán nhờ sự phát triển của cấu trúc dữ liệu theo định hướng dòng vật liệu. Bộ phận kế toán nhờ đó cũng có trách nhiệm hơn trong cung cấp thông tin kế toán.
- Thúc đẩy tăng tính minh bạch của các hoạt động sử dụng vât liệu thông qua sự phát triển một mô hình dòng vât liêu, nhằm theo dõi và xác định dòng vât liêu trong một tổ chức ở cả thước đo hiện vật và tiền tệ
Để vận dụng phương pháp MFCA trong các DN Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, cần chú trọng một số vấn đề sau:
- Phổ biến rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp, nắm vững những vấn đề ứng dụng cơ bản
- Hỗ trợ cán bộ kế toán tham gia các khóa học liên quan đến MFCA để nâng cao nhận thức và hiểu biết về phương pháp này, cũng là tiền đề cho việc lựa chọn nhân sự tham gia nhóm triển khai MFCA trong DN.
- DN cần chủ động phân loại phù hợp chi phí môi trường và theo dõi riêng biệt các chi phí này trên sổ sách kế toán, báo cáo kế toán, đây sẽ là căn cứ cho việc tập hợp và phân bổ chi phí trong MFCA.
Bài viết của ThS. Phan Thị Thu Hiền đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 - Tháng 6/2020

Tin cùng chuyên mục

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học Văn Hiến

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học Văn Hiến

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học...
12/08/2021
06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19

06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19

1. Được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 2. Phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan...
11/08/2021
NỘI DUNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

NỘI DUNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

Đi qua những giai đoạn khó khăn từ lúc mới thành lập, phấn đấu cùng CPA là những nhân viên cống...
10/08/2021
Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp
26/07/2021
Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021

Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021

Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021
26/07/2021
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI  KHOẢN VSSID

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VSSID

  NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI  KHOẢN VSSID
26/07/2021
BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM 1. Các biện pháp mà BHXH đôn đốc, thu nợ trong thời gian giãn...
26/07/2021
CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT [42]    
26/07/2021
Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)  
26/07/2021
19000380