TÌM HIỂU VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

22:07:5629/09/2022

Hiện nay, loại hình công ty TNHH rất phổ biến, được chia thành hai loại: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hãy cùng CPA HCM tìm hiểu về việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn qua bài viết sau đây.

Hiện nay, loại hình công ty TNHH rất phổ biến, được chia thành hai loại: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hãy cùng CPA HCM tìm hiểu về việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn qua bài viết sau đây.

Thành lập công ty tnhh

1. HAI LOẠI CÔNG TY TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ số tiền và đúng loại tài sản như cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp vốn điều lệ chưa được góp đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày. , kể từ ngày cuối cùng góp đủ vốn điều lệ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn cam kết góp đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ tài chính của công ty và những thiệt hại do không góp, góp không đầy đủ hoặc không góp đúng hạn vào vốn điều lệ.

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Thành viên của công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân; Số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ và số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ tại cuộc họp lần thứ hai..

2. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn góp.

Do số lượng thành viên không quá nhiều nên thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải là thành viên công ty phải đề nghị bán cho các thành viên còn lại trước. Nếu các thành viên còn lại không đồng ý mua thì có thể chuyển nhượng. Các nhượng bộ phải dễ quản lý, tránh sự tham gia của những cá nhân không quen thuộc. Tên thành viên TNHH luôn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức TNHH đơn giản rất phù hợp cho các công ty khởi nghiệp, công ty gia đình hoặc công ty có bí quyết chuyên môn và kinh doanh cụ thể. Trường hợp thành viên muốn chuyển nhượng vốn khi công ty chưa có lãi thì chỉ phải kê khai thuế thu nhập cá nhân để chuyển nhượng vốn mà không phải chịu mức thuế suất cố định cho việc chuyển nhượng như công ty cổ phần..

TNHH có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nhược điểm của công ty TNHH

Khả năng huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn yếu hơn công ty cổ phần vì chỉ được phát hành trái phiếu để huy động vốn vay nhưng không thể phát hành cổ phiếu và không tham gia thị trường chứng khoán.

Trong công ty TNHH một thành viên, lương của chủ sở hữu không được tính vào chi phí hoạt động của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn được pháp luật quy định chặt chẽ hơn so với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

3. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

 • Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp

Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, khách hàng chỉ cần chuẩn bị bản sao CMND (Thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu và các thông tin khác có liên quan đến công ty. Các giấy tờ và công việc còn lại sẽ được CPA HCM tư vấn và thực hiện cho khách hàng.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh;

- Quy định của doanh nghiệp;

- Danh sách thành viên công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 (trở lên) thành viên);

- CMND hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân và quyết định ủy quyền của Cơ quan đại diện có thẩm quyền của.

- Quyết định góp vốn của thành viên tổ chức.

- Các tài liệu khác trong trường hợp đặc biệt;

- Giấy ủy quyền cho CPA HCM thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Thời hạn hoàn tất thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký công ty

Khác với trước đây, ngay khi nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, người nộp đơn còn phải nộp phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cùng với hồ sơ thành lập công ty.

Vì vậy, ngay khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông tin doanh nghiệp của công ty cũng sẽ được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của công ty

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CPA HCM sẽ khắc dấu pháp nhân cho công ty của bạn.

Hiện nay, sau khi khắc dấu cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty TNHH tự quản lý con dấu mà không phải làm thủ tục đăng dấu như trước. Trừ trường hợp kinh doanh một số loại hình cụ thể, con dấu do cơ quan công an cấp.

Công ty hiện có quyền khắc nhiều con dấu mà không có bất kỳ hạn chế nào. Con dấu doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo tính thống nhất về hình thức và có thông tin về tên, mã số doanh nghiệp.

4. DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH TẠI CPA HCM

 • Tư vấn các điều kiện, quy định pháp luật liên quan đến thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn năm 2022 cũng như các chính sách thuế liên quan khi thành lập công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế và kế toán trong hoạt động kinh doanh;
 • Tư vấn tên công ty và tra cứu tên công ty miễn phí;
 • Tư vấn về trụ sở đăng ký công ty;
 • Tư vấn mức vốn công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn các thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau khi thành lập công ty. 

5. BẠN NHẬN ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CPA HCM

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế;

- 01 Con dấu tròn công ty;

- Hồ sơ kinh doanh nội bộ;

- Hỗ trợ kê khai thuế và thủ tục thuế, cấp hóa đơn giá trị gia tăng sau khi thành lập công ty;

- Tư vấn pháp luật và kế toán thuế miễn phí trong quá trình hoạt động của TNHH.

Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vui lòng liên hệ CPA HCM qua Hotline: 1900 0380 để nhận được sự tư vấn miễn phí từ các chuyên gia tận tâm.

Tin cùng chuyên mục

LẦN ĐẦU TIÊN SINH VIÊN SIU ĐƯỢC HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHÍNH THỨC TẠI MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

LẦN ĐẦU TIÊN SINH VIÊN SIU ĐƯỢC HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHÍNH THỨC TẠI MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CPA HCM vinh dự được trở thành đối tác đồng hành cùng với...
08/04/2024
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THƯƠNG HIỆU TÊN CÔNG TY

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THƯƠNG HIỆU TÊN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CPA HCM xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành tín nhiệm...
08/04/2024
“CHẶN ĐƯỜNG ĐÃ ĐI, TRẢI NGHIỆM ĐÃ GHI”- CHIA TAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP 002 VỚI NỤ CƯỜI VÀ TRI THỨC

“CHẶN ĐƯỜNG ĐÃ ĐI, TRẢI NGHIỆM ĐÃ GHI”- CHIA TAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP 002 VỚI NỤ CƯỜI VÀ TRI THỨC

“CHẶN ĐƯỜNG ĐÃ ĐI, TRẢI NGHIỆM ĐÃ GHI”- CHIA TAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP 002 VỚI NỤ...
08/04/2024
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/04/2024
RỦI RO KHI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG CHẤT LƯỢNG!!

RỦI RO KHI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG CHẤT LƯỢNG!!

RỦI RO KHI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG CHẤT LƯỢNG!!
08/04/2024
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI CPA HCM

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI CPA HCM

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn CPA HCM không những cung cấp những dịch vụ như: Kế toán, kiểm toán,...
08/04/2024
KẾ TOÁN TRỌN GÓI CPA HCM - SỰ KHÁC BIỆT TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU.

KẾ TOÁN TRỌN GÓI CPA HCM - SỰ KHÁC BIỆT TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU.

KẾ TOÁN TRỌN GÓI CPA HCM - SỰ KHÁC BIỆT TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU.  
08/04/2024
TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP.  
08/04/2024
DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Công việc kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình...
08/04/2024
PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CÙNG CPA HCM VỚI KHÓA HỌC “KẾ TOÁN TỔNG HỢP”

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CÙNG CPA HCM VỚI KHÓA HỌC “KẾ TOÁN TỔNG HỢP”

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CÙNG CPA HCM VỚI KHÓA HỌC “KẾ TOÁN TỔNG HỢP”
08/04/2024
19000380