Dịch vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp

16:30:0209/09/2022

Đối với tất cả các doanh nghiệp hiện nay thì việc quyết toán thuế là giai đoạn rất quan trọng và cần thiết. tuy nhiên không phải công ty nào cũng có đội ngũ nhân viên kế toán có thể thực hiện được việc quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế.

Đối với tất cả các doanh nghiệp hiện nay thì việc quyết toán thuế là giai đoạn rất quan trọng và cần thiết. tuy nhiên không phải công ty nào cũng có đội ngũ nhân viên kế toán có thể thực hiện được việc quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế.

Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Để hiểu rõ về khái niệm quyết toán thuế, phần loại và công việc quyết toán thuế diễn ra như thế nào hãy cùng CPA Á Châu tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

QUYẾT TOÁN THUẾ LÀ GÌ?

Quyết toán thuế là hoạt động để xác định con số cụ thể, chính xác liên quan đến khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước theo quy định. Đây là một công việc mà bất kỳ một doanh nghiệp nào đi vào hoạt động cũng đều phải thực hiện. Quyết toán thuế cũng là công việc xác minh lại số thuế phải nộp của cả doanh nghiệp và cá nhân.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CẦN QUYẾT TOÁN THUẾ

Các đối tượng cần phải quyết toán thuế theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Cá nhân: Quyết toán thuế từ khoản thuế thu nhập cá nhân có nghĩa vụ phải nộp tính theo tiền lương, tiền công. Cá nhân bao gồm cá nhân là người Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài có cư trú tại Việt Nam.
 • Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập là tiền lương, tiền công của người lao động mà doanh nghiệp đã chi trả và quyết toán cho phần thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Theo điểm D, khoản 6, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế nếu tổ chức chi trả thu nhập bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi cơ cấu, giải thể hay phá sản thì phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế và các chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi cơ cấu, giải thể hay phá sản.

Ngoài ra, cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp chi trả tiền thực hiện quyết toán thay cho mình khi đảm bảo những điều kiện sau:

- Tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cá nhân đang làm việc tại một tổ chức, doanh nghiệp, chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, hợp đồng tại doanh nghiệp từ 03 tháng trở lên

- Cá nhân được điều chuyển công tác từ tổ chức cũ sang tổ chức mới của doanh nghiệp (hoặc từ trụ sở – chi nhánh) và không phát sinh thu nhập từ nơi khác thì được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức mới.

PHÂN LOẠI QUYẾT TOÁN THUẾ HIỆN NAY

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành thì phân loại về quyết toán thuế bao gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế giá trị gia tăng, … chi tiết như sau:

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là hoạt động kê khai tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. 

Việc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các mục sau:

 • Khai quyết toán thuế năm 
 • Khai trong trường hợp có quyết định về việc doanh nghiệp giải thể, chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động, khi đó, cơ quan thuế ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp, mục đích chính để truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi làm hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ doanh nghiệp chuẩn chị sẽ phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp Việt Nam
 • Doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên
 • Nhà thầu nước ngoài

Thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán thuế hằng năm chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm tài chính hay năm dương lịch.

Đối với các doanh nghiệp nằm trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động: chậm nhất là 45 ngày tính từ ngày có quyết định về vấn đề thay đổi của doanh nghiệp.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Việc quyết toán này có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc được tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân đó đang công tác làm thay.

Người nộp thuế thu nhập cá nhân phải quyết toán thuế và nộp tiền thuế (nếu có) trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (chậm nhất là ngày 30/3 dương lịch).

Theo luật quy định, các khoản thu nhập sau sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân:

 •  Thu nhập từ kinh doanh
 •  Thu nhập từ tiền lương, tiền công 
 •  Thu nhập từ đầu tư vốn 
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ trúng thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

Quyết toán thuế giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp kinh doanh (trừ hộ gia đình vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn định doanh thu) đều phải thực hiện lập và gửi quyết toán thuế giá trị tăng hàng năm cho cơ quan thuế.

Thuế giá trị gia tăng được quyết toán theo năm dương lịch, đăng ký nộp thuế chậm nhất không quá 60 ngày kể từ ngày 31/12 của năm quyết toán thuế.

Kế toán cần phải nắm vững quy trình và cập nhật quy định khi quyết toán thuế thường xuyên

NHỮNG CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

Vào cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp sẽ tự kê khai và nộp thuế cho cơ quan thuế. Trước khi quyết toán thuế, kế toán cần chuẩn bị các chứng từ liên quan như:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã nộp hàng tháng
 • Chứng từ, hóa đơn mua vào, bán ra kèm với các tờ khai đã nộp
 • Những giấy tờ nộp tiền thu
 • Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK
 • Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN
 • Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh
 • Sổ chi tiết các tài khoản liên quan
 • Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bố CCD
 • Biên bản đối chiếu công nợ các năm
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả

Tùy vào từng loại thuế quyết toán, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp lên cơ quan thuế. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC về Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.

Theo điều 44, Luật số: 38/2019/QH14 về quản lý thuế thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định rõ ràng như sau:

 • Đối với thuế khai theo tháng, quý: 

+ Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

 • Đối với thuế khai theo năm

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp thông thường sẽ phải trình bày cho thanh tra thuế kiểm tra các giấy tờ như chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán đã cân đối trong những năm trước. Trường hợp số thuế phải nộp giảm vì doanh nghiệp kê khai sai, thanh tra thuế sẽ phải tính toán lại số liệu đúng trên thực tế và dựa vào đó để tính số tiền phạt mà doanh nghiệp phải nộp.

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN THUẾ

Quyết toán thuế ở mỗi doanh nghiệp là nghiệp vụ không thể thiếu tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp rất khó khăn trong việc quyết toán thuế và phải làm việc trực tiếp với cơ quan thuế. Tuy nhiên việc gì khó thì đã có CPA Á Châu lo.

CPA Á Châu chuyên cung cấp dịch vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp và làm việc với cơ quan thuế.

Với hơn 1000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành, tin tưởng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp khi cần.

Đội ngũ nhân sự của CPA Á Châu là những chuyên gia hàng đầu với kiểm toán viên, kế toán có năng lực chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế, với tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học và khả năng nắm bắt vấn đề nhanh nhạy, luôn hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Quý doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong quá trình quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế hãy liên hệ với CPA Á Châu qua số Hotline: 18000380 để được đội ngũ chuyên gia hàng đầu hỗ trợ. 

Tin cùng chuyên mục

CHƯƠNG TRÌNH “TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN”

CHƯƠNG TRÌNH “TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN”

Xin mời bạn hãy xem hết clip để lãnh hội được những kiến thức chuyên sâu và định hướng rõ hơn...
04/10/2022
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI SÓT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CQT THEO NGHỊ ĐỊNH 123

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI SÓT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CQT THEO NGHỊ ĐỊNH 123

CPA Á CHÂU hướng dẫn quý khách hàng xử lý các sai sót hoá đơn điện tử có mã CQT theo nghị định 123...
29/09/2022
Thủ tục và quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục và quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Đối với những loại hình kinh doanh nhỏ lẻ, có quy mô dưới 10 lao động, kinh doanh theo hộ gia đình thì...
29/09/2022
TÌM HIỂU VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 

TÌM HIỂU VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 

Hiện nay loại hình công ty tnhh rất phổ biến, được chia ra làm hai loại là công ty tnhh một thành viên...
29/09/2022
Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

Hiện nay công ty cổ phần là loại hình công ty hoạt động phổ biến nhất hiện nay ở nước ta
29/09/2022
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Có thể thấy hiện nay thị trường Việt Nam là một nơi lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài, dòng...
29/09/2022
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế viết tắt là IFRS là sự thay đổi quan trọng trong việc lập...
29/09/2022
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kiểm toán nội bộ hiện nay được biết đến là một hoạt động có vai trò quan trọng được rất...
29/09/2022
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những vấn đề được quan tâm tại các doanh nghiệp hiện nay
29/09/2022
Dịch vụ kiếm toán xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiếm toán xây dựng cơ bản

Hiện nay các doanh nghiệp rất quan tâm đến dịch vụ kiếm toán xây dựng cơ bản
29/09/2022
19000380