06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19

10:19:4311/08/2021

1. Được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

2. Phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến việc hỗ trợ NLĐ tại Nghị quyết 68:

3. Được thực hiện nhiều thủ tục hỗ trợ Covid-19 online

4. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vì dịch Covid-19 cần thực hiện thủ tục thông báo:

5. Tự ý giảm lương của nhân viên có thể bị phạt lên đến 50 triệu đông

6. Trả lương cho NLĐ chậm trễ sẽ phải trả thêm tiền lãi

06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19
1. Được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Tại Nghị quyết 68/NQ-CP, doanh nghiệp được hỗ trợ nhiều chính sách giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời gian dịch. Doanh nghiệp cần lưu ý và thực hiện thủ tục để đảm bảo quyền lợi của mình.
*Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Theo đó, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).
*Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Với chính sách này, người sử dụng lao động người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.
Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.
*Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động
Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng.
*Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
- Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
- Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2. Phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến việc hỗ trợ NLĐ tại Nghị quyết 68:
Ngoài việc thực hiện các thủ tục về chính sách đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp còn phải thực hiện nhiều thủ tục được nêu tại Nghị quyết 68 để hỗ trợ NLĐ bao gồm:
- Thủ tục nhận hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,
- Thủ tục nhận hỗ trợ NLĐ nghỉ việc không hưởng lương
Thủ tục nhận hỗ trợ người lao động ngừng việc
Như vậy, những thủ tục trên doanh nghiệp phải thực hiện chứ không phải NLĐ thực hiện.
3. Được thực hiện nhiều thủ tục hỗ trợ Covid-19 online
Tại Công văn 2582/LĐTBXH-VP đã công bố nhiều thủ tục hỗ trợ được thực hiện online gồm:
- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;
- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;
- Hỗ trợ người lao động ngừng việc;
- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Như vậy,doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/.../dvc-ncovid-danh-sach....
4. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vì dịch Covid-19 cần thực hiện thủ tục thông báo:
Theo khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
Cũng theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp, có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.
Bên cạnh đó, nếu không thực hiện đúng thủ tục thực hiện khai báo sẽ bị xử phạt theo Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:
- Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh: 01 - 02 triệu đồng.
- Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 01 - 02 triệu đồng.
Ngoài ra, Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 01 năm).
5. Tự ý giảm lương của nhân viên có thể bị phạt lên đến 50 triệu đông
Việc trả lương phải đảm bảo đầy đủ và đúng hạn cho người lao động. Trường hợp doanh nghiệp tự ý giảm lương người lao động sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.
Với việc làm này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP với lỗi không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Cụ thể:
- Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng: Vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng: Vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng: Vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
- Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng: Vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
- Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng: Vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.
6. Trả lương cho NLĐ chậm trễ sẽ phải trả thêm tiền lãi
Theo khoản 4 Điều 97 Bộ luật lao động 2019 quy định:
*Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.
_________________________________________________
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CPA Á CHÂU
Ươm mầm kế toán - Nâng nền kinh thương mới

Tin cùng chuyên mục

KHÓA KIẾN TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TẠI CÔNG TY CPA Á CHÂU

KHÓA KIẾN TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TẠI CÔNG TY CPA Á CHÂU

Chúng tôi tự hào đã trở thành một đơn vị uy tín được các bạn sinh viên háo hức mong muốn đến...
29/11/2022
CHƯƠNG TRÌNH “TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN”

CHƯƠNG TRÌNH “TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN”

Xin mời bạn hãy xem hết clip để lãnh hội được những kiến thức chuyên sâu và định hướng rõ hơn...
04/10/2022
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI SÓT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CQT THEO NGHỊ ĐỊNH 123

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI SÓT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CQT THEO NGHỊ ĐỊNH 123

CPA Á CHÂU hướng dẫn quý khách hàng xử lý các sai sót hoá đơn điện tử có mã CQT theo nghị định 123...
29/09/2022
Thủ tục và quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục và quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Đối với những loại hình kinh doanh nhỏ lẻ, có quy mô dưới 10 lao động, kinh doanh theo hộ gia đình thì...
29/09/2022
TÌM HIỂU VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 

TÌM HIỂU VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 

Hiện nay loại hình công ty tnhh rất phổ biến, được chia ra làm hai loại là công ty tnhh một thành viên...
29/09/2022
Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

Hiện nay công ty cổ phần là loại hình công ty hoạt động phổ biến nhất hiện nay ở nước ta
29/09/2022
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Có thể thấy hiện nay thị trường Việt Nam là một nơi lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài, dòng...
29/09/2022
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế viết tắt là IFRS là sự thay đổi quan trọng trong việc lập...
29/09/2022
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kiểm toán nội bộ hiện nay được biết đến là một hoạt động có vai trò quan trọng được rất...
29/09/2022
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những vấn đề được quan tâm tại các doanh nghiệp hiện nay
29/09/2022
19000380