VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

16:25:5002/06/2021

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong các phương pháp quản lý môi trường của kế toán quản trị môi trường. Đây là phương pháp hiệu quả giúp các nhà quản trị quản lý tốt chi phí, thỏa mãn đồng thời 2 mục tiêu "giảm tác động môi trường" và "nâng cao hiệu quả kinh doanh".

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong các phương pháp quản lý môi trường của kế toán quản trị môi trường. Đây là phương pháp hiệu quả giúp các nhà quản trị quản lý tốt chi phí, thỏa mãn đồng thời 2 mục tiêu "giảm tác động môi trường" và "nâng cao hiệu quả kinh doanh".


Lợi ích mà mô hình này đem lại:
- Nâng cao sự kết nối giữa bộ phận kế toán, bộ phận quản lý môi trường và bộ phận sản xuất. Đồng thời, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán nhờ sự phát triển của cấu trúc dữ liệu theo định hướng dòng vật liệu. Bộ phận kế toán nhờ đó cũng có trách nhiệm hơn trong cung cấp thông tin kế toán.
- Thúc đẩy tăng tính minh bạch của các hoạt động sử dụng vât liệu thông qua sự phát triển một mô hình dòng vât liêu, nhằm theo dõi và xác định dòng vât liêu trong một tổ chức ở cả thước đo hiện vật và tiền tệ
Để vận dụng phương pháp MFCA trong các DN Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, cần chú trọng một số vấn đề sau:
- Phổ biến rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp, nắm vững những vấn đề ứng dụng cơ bản
- Hỗ trợ cán bộ kế toán tham gia các khóa học liên quan đến MFCA để nâng cao nhận thức và hiểu biết về phương pháp này, cũng là tiền đề cho việc lựa chọn nhân sự tham gia nhóm triển khai MFCA trong DN.
- DN cần chủ động phân loại phù hợp chi phí môi trường và theo dõi riêng biệt các chi phí này trên sổ sách kế toán, báo cáo kế toán, đây sẽ là căn cứ cho việc tập hợp và phân bổ chi phí trong MFCA.
Bài viết của ThS. Phan Thị Thu Hiền đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 - Tháng 6/2020

Tin cùng chuyên mục

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế
02/06/2021
TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là số thuế GTGT tạm nộp cho ngân sách tỉnh nơi phát sinh hoạt động xây...
02/06/2021
TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

Ngày 15/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số...
02/06/2021
BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 66/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội...
02/06/2021
THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/7/2022?
02/06/2021
CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA...
02/06/2021
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

Sự bùng nổ của công nghệ, cùng với quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đang và tác động không...
02/06/2021
NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

Tin tức kế toán Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội...
02/06/2021
CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc thực hiện tạm nộp thuế được xác định theo thời...
02/06/2021
NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

Theo nhận định của HoREA - Hiệp hội bất động sản TPHCM, Nghị định 132 (có hiệu lực từ ngày...
02/06/2021
+84767675551