CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

16:32:4302/06/2021

Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế

Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế
TH1: Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;
- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.
TH2: Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh;
- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương;
- Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất;
- Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
- Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Nhà thầy nước ngoài khi kết thúc hợp đồng;
- Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Tin cùng chuyên mục

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là số thuế GTGT tạm nộp cho ngân sách tỉnh nơi phát sinh hoạt động xây...
02/06/2021
VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong các phương pháp quản lý môi trường của kế...
02/06/2021
TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

Ngày 15/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số...
02/06/2021
BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 66/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội...
02/06/2021
THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/7/2022?
02/06/2021
CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA...
02/06/2021
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

Sự bùng nổ của công nghệ, cùng với quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đang và tác động không...
02/06/2021
NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

Tin tức kế toán Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội...
02/06/2021
CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc thực hiện tạm nộp thuế được xác định theo thời...
02/06/2021
NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

Theo nhận định của HoREA - Hiệp hội bất động sản TPHCM, Nghị định 132 (có hiệu lực từ ngày...
02/06/2021
+84767675551