TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

16:29:4302/06/2021

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là số thuế GTGT tạm nộp cho ngân sách tỉnh nơi phát sinh hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng, chuyển nhượng bất động sản (trong trường hợp doanh nghiệp không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh đó) và số thuế tạm nộp đó sẽ được khấu trừ trên tờ khai tại trụ sở chính.

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là số thuế GTGT tạm nộp cho ngân sách tỉnh nơi phát sinh hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng, chuyển nhượng bất động sản (trong trường hợp doanh nghiệp không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh đó) và số thuế tạm nộp đó sẽ được khấu trừ trên tờ khai tại trụ sở chính.


1./ Trường hợp nào phải nộp thuế GTGT vãng lai
Theo quy định tại khoản 1 điều 2 thông tư số 26/2015/TT-BTC:
"Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh."
Như vậy: Nếu xây dựng, lắp đặt, bán hàng từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (không phân biệt giá trị) thì phải nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.
2./ Mức thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh phải nộp
Theo quy định tại khoản 1 điều 2 thông tư số 26/2015/TT-BTC:
"Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế giá trị gia tăng"
Như vậy: Hàng hóa chịu thuế suất 10% thì tạm nộp 2%, thuế suất 5% thì tạm nộp 1%
3./ Xác định cơ quan thuế nhận tờ khai vãng lai
Theo quy định tại khoản 1 điều 2 thông tư số 26/2015/TT-BTC:
"Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh."
Thông thường tờ khai vãng lai sẽ được nộp cho cơ quan thuế quản lý bên chủ đầu tư của dự án (Ví dụ: Công ty A thực hiện công trình xây dựng vãng lai cho công ty B thì cơ quan thuế nhận tờ khai vãng lai thường là cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty </div>	
	
	<div class=

Tin cùng chuyên mục

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế
02/06/2021
VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong các phương pháp quản lý môi trường của kế...
02/06/2021
TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

Ngày 15/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số...
02/06/2021
BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 66/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội...
02/06/2021
THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/7/2022?
02/06/2021
CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA...
02/06/2021
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

Sự bùng nổ của công nghệ, cùng với quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đang và tác động không...
02/06/2021
NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

Tin tức kế toán Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội...
02/06/2021
CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc thực hiện tạm nộp thuế được xác định theo thời...
02/06/2021
NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

Theo nhận định của HoREA - Hiệp hội bất động sản TPHCM, Nghị định 132 (có hiệu lực từ ngày...
02/06/2021
+84767675551