Mô hình lớp học

Chúng tôi là : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CPA Á Châu

  • Lớp học hoạt động theo mô hình phòng Kế toán tại Doanh nghiệp;
  • Giảng viên chính là Kế toán trưởng (Trưởng phòng) của bạn;
  • 3 phó phòng kế toán sẽ theo hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học;
  • Máy tính sẵn sàng phụ vụ bạn;

 

 

 

19000380