Xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng

10:20:3708/03/2019

So với trước, Thông tư này bổ sung thêm đối tượng hai đối tượng chịu thuế nhà thầu là Nhập khẩu tại chỗ và Nhập khẩu theo một trong các điều kiện DDP, DAT hoặc DAP.

1. Tại sao phải xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng?

Con người luôn là nhân tố hàng đầu tạo nên thành công của doanh nghiệp. Trong xu thế hội nhập, cơ hội phát triển cho những nhân tài ngày càng nhiều, vì vậy, họ có nhiều sự lựa chọn hơn cho nghề nghiệp của mình. Đó là một trong những nguyên nhân mà các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với tình trạng vừa thiếu nhân tài lại vừa không duy trì được đội ngũ nhân viên tài năng. Hơn nữa, việc tuyển chọn không hiệu quả cũng gây ra cho doanh nghiệp những khó khăn và sức ép về tiến độ công việc cũng như chi phí về thời gian và nguồn lực dành cho tuyển dụng. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách với các doanh nghiệp là xây dựng các chính sách và giải pháp tuyển dụng phù hợp, thu hút nhân tài, bù đắp những thiếu hụt về nhân sự để giữ vững vị thế của doanh nghiệp.

2.  Khi nào phải xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng?

Xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng đặc biệt quan trọng trong công tác quản trị nhân sự. Khi doanh nghiệp có những biến động về nhân sự thì việc có một hệ thống chính sách và công cụ tuyển dụng đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả nhân lực và tiết kiệm chi phí, thời gian rất nhiều. Các chính sách được sử dụng trong quá trình thu hút và duy trì đội ngũ nhân sự. Đi đôi với các chính sách là các công cụ tuyển dụng giúp cho việc đánh giá và tuyển chọn nhân sự chính xác hơn, phù hợp với yêu cầu công việc và văn hóa doanh nghiệp.

3. Các bước căn bản xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng:

·         Thống nhất mục tiêu và định hướng quản trị nhân sự

·         Xây dựng MTCV và tiêu chuẩn công việc

·         Xây dựng kế hoạch nhân sự và lịch trình tuyển dụng

·         Xây dựng công cụ tuyển dụng

·         Xây dựng kế hoạch triển khai và hoạt động hỗ trợ tuyển dụng

·         Thống nhất vai trò và định hướng phát triển bộ phận nhân sự

·         Xây dựng kế hoạch phát triển bộ phận nhân sự

·         Hỗ trợ thường xuyên công cụ và phương pháp làm việc chuyên nghiệp

 4. Phương pháp thực hiện:

Việc xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan. Đồng thời, để xây dựng chính sách phù hợp và công cụ tuyển dụng hiệu quả doanh nghiệp phải có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.

Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách. Đồng thời tư vấn sẽ giữ vai trò là hạt nhân kích thích sự thay đổi từ bên trong, giúp bộ phận nhân sự có được chính sách và công cụ tuyển dụng hiệu quả trong công tác quản trị nhân sự.

Về phương pháp phối hợp: hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc:  Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ. Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay. Năng lực của bộ phận nhân sự chỉ tăng lên khi có những công cụ hỗ trợ hiệu quả.

5. Phạm vi và chi phí:

Phạm vi thực hiện xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn đội ngũ nhân sự, quy mô của tổ chức và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài từ 1 tháng đến 2 tháng, tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.

Tin cùng chuyên mục

Lớp Học “Kế Toán Viên Chuyên Nghiệp”

Lớp Học “Kế Toán Viên Chuyên Nghiệp”

Lớp Học “Kế Toán Viên Chuyên Nghiệp” Học thực hành thật vui và bổ ích!
08/04/2019
1900 0380