Giới thiệu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Chúng tôi là chuyên gia 10 năm

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn CPA Á CHÂU là một trong những công ty kiểm toán với chất lượng hàng đầu hiện nay. Cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm kết hợp

Đội ngũ – Chuyên gia

Các trợ lý kiểm toán của chúng tôi sẽ được lựa chọn trong số các nhân viên kiểm toán chuyên nghiệp của chúng tôi. Tất cả các nhân viên này đều tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

Phương pháp làm việc của chúng tôi

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi xem xét các yếu tố về môi trường, rủi ro kiểm soát và các quyết định

Giới thiệu CPA Á Châu

Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn CPA Á CHÂU là công ty kiểm toán và tư vấn được thành lập dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Việt Nam, cung