Những thay đổi cơ bản về Thuế Nhà thầu

15:58:3407/03/2019

So với trước, Thông tư này bổ sung thêm đối tượng hai đối tượng chịu thuế nhà thầu...

Những thay đổi cơ bản về Thuế Nhà thầu

So với trước, Thông tư này bổ sung thêm đối tượng hai đối tượng chịu thuế nhà thầu là Nhập khẩu tại chỗ và Nhập khẩu theo một trong các điều kiện DDP, DAT hoặc DAP.

Hợp đồng tổng thầu xây lắp cho dù có tách riêng được giá trị phần dịch vụ cũng bị tính tỷ lệ GTGT (30%) trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Các dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino được tách riêng khỏi nhóm “Dịch vụ” và áp dụng thuế suất thuế TNDN đến 10%. Tuy nhiên, thuế suất tái bảo hiểm ra nước ngoài được giảm từ 2% xuống còn 0,1%, ngang với mức dành cho “Chứng khoán”, lãi tiền vay được giảm một nửa còn 5%

Bổ sung đối tượng chịu thuế

So với Thông tư 134/2008/TT-BTC, đối tượng chịu thuế nhà thầu theo Thông tư 60/2012/TT-BTC được mở rộng đối với hình thức nhập khẩu tại chỗ và nhập khẩu theo điều kiện giao hàng tận nơi DDP, DAT, DAP (Incoterm 2010).

Thuế nhà thầu đối với các hình thức nhập khẩu nêu trên chỉ tính phần thuế TNDN với thuế suất 1%, không tính phần thuế GTGT. Điều này có nghĩa, khi nhập khẩu tại chỗ hoặc nhập khẩu theo một trong các điều kiện giá DDP, DAT, DAP, bên nhập khẩu sẽ phải chịu thêm 1% thuế nhà thầu.

Tuy nhiên, nếu nhập khẩu tại chỗ nhằm phục vụ cho Hợp đồng gia công thì được miễn tính.

Ví dụ 1: Bên Nước ngoài mua nguyên phụ liệu của Công ty A và chỉ định giao cho Công ty B theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Sau khi gia công, Công ty B xuất trả sản phẩm cho Bên Nước ngoài. Trong trường hợp này, Công ty B không phải chịu thuế nhà thầu. Ngược lại, nếu Công ty B không xuất trả sản phẩm cho Bên Nước ngoài thì phải chịu 1% thuế nhà thầu trên trị giá Hợp đồng đã ký giữa hai bên khi chỉ định nhận hàng tại Công ty A

Các điều kiện giao hàng DDP (Delivered Duty Paid, giao hàng đã trả thuế), DAT (Delivered At Terminal, giao hàng tại bến) và DAP (Delivered At Place, giao hàng tại nơi đến) thường được áp dụng trong các trường hợp địa điểm giao hàng nằm sâu trong nội địa, thay vì các điều kiện FAS, CFR và CIF chỉ có thể giao đến cảng biển hoặc bến sông. Có lẽ vì vậy mà Bộ Tài chính muốn đánh thuế 1% nhằm thu lại một phần thuế thu nhập từ giá trị cước vận chuyển trong nội địa.

Các nhà nhập khẩu sẽ phải cân nhắc hiệu quả từ việc lựa chọn DAP hay CIF so với 1% thuế nhà thầu thông qua ví dụ sau:

Ví dụ 2: Một doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp VSIP (Bình Dương) được chào mời một lô hàng với giá CIF (Saigon Port) là 95.000 USD hoặc giá DAP (KCN VSIP) là 100.000 USD. Phần chênh lệch 5.000 USD xem như cước vận chuyển nội địa từ Saigon Port về KCN VSIP. Trong trường hợp này, nếu lựa chọn giá CIF sẽ có lợi hơn vì tiền thuế GTGT phải nộp cho 5.000 USD cước vận chuyển nội địa chỉ có 500 USD trong khi 1% thuế nhà thầu trên tổng trị giá lô hàng lên đến 1.000 USD. Ví dụ này sẽ cho ra một quy ước: nếu 10% của phần chênh lệch giá giữa DAP và CIF thấp hơn 1% tổng trị giá lô hàng thì không nên mua hàng theo giá DAP. Ngược lại, nếu cao hơn thì nên chọn DAP.

Hợp đồng tổng thầu xây lắp: Tỷ lệ GTGT tính trên toàn bộ giá trị Hợp đồng

Với Thông tư 134/2008/TT-BTC, các hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử nếu tách riêng được giá trị phần dịch vụ thì tỷ lệ GTGT để tính thuế GTGT chỉ căn cứ trên giá trị phần dịch vụ. Chỉ khi nào không tách riêng được phần giá trị dịch vụ thì mới tính tỷ lệ GTGT theo toàn bộ trị giá Hợp đồng.

Ví dụ 3: Một Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có giá trị 120.000 USD, trong đó 20.000 USD là trị giá phần dịch vụ lắp đặt bảo hành thì số thuế GTGT cho Hợp đồng này chỉ có: 20.000 USD * 50% * 10% = 1.000 USD

Với Thông tư 60/2012/TT-BTC, nếu Hợp đồng nêu trên là tổng thầu “xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng” thì cho dù có tách riêng được giá trị phần dịch vụ, tỷ lệ GTGT cũng tính trên toàn bộ giá trị Hợp đồng (điểm b, Khoản 2, Điều 12). Cùng trường hợp với Ví dụ 3 nêu trên, nếu là hợp đồng tổng thầu xây lắp, số thuế GTGT phải nộp sẽ là: 120.000 USD * 30% * 10% = 3.600 USD

Nếu Nhà thầu chính chỉ thực hiện phần giá trị dịch vụ (20.000 USD), phần còn lại được giao cho Nhà thầu phụ thì doanh thu tính thuế GTGT trong trường hợp này được tính trên phần giá trị dịch vụ nhưng áp dụng tỷ lệ GTGT theo mức 50% thay vì 30%. Theo đó, số thuế GTGT phải nộp trong trường hợp này là: 20.000 USD * 50% * 10% = 1.000 USD.

Giảm trừ phần việc giao thầu khi tính thuế TNDN

Trước đây, tại Thông tư 134/2008/TT-BTC, khi giao lại một phần việc cho Nhà thầu phụ có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam thì giá trị công việc giao lại được giảm trừ khi tính thuế TNDN, không phân biệt Nhà thầu phụ đó có hay không có tên trong Danh sách thầu phụ đính kèm Hợp đồng nhà thầu.

Nay, theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC, chỉ những công việc giao lại cho Nhà thầu phụ có tên trong Danh sách thầu phụ đính kèm Hợp đồng nhà thầu mới được giảm trừ khi tính thuế TNDN

Hoa hồng và chi phí bồi hoàn tái bảo hiểm sẽ bị tính thuế

Thông tư số 134/2008/TT-BTC chỉ tính thuế nhà thầu đối với “số tiền phí nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài” mà bên Việt Nam phải trả cho bên Nước ngoài (điểm b7, Khoản 3.1, Mục III).

Với quy định mới tại điểm b, Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC, nếu bên cạnh số “số tiền phí nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài” có thêm khoản hoa hồng mà bên Việt Nam được hưởng hoặc khoản chi phí bồi hoàn cho khách hàng mà bên Việt Nam nhận để chi trả cho khách hàng thì các khoản này đều phải chịu thuế TNDN.

Khi nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài, nếu bên Nước ngoài nhận được khoản hoa hồng nhượng tái bảo hiểm thì khoản hoa hồng này cũng chịu thuế TNDN.

 

Thay đổi mức thuế suất thuế TNDN

Bên cạnh việc bổ sung một số đối tượng chịu thuế TNDN, Thông tư số 60/2012/TT-BTC có thay đổi mức thuế suất thuế TNDN như: dịch vụ tái bảo hiểm được áp dụng chung mức thuế suất 0,1% với chuyển nhượng chứng khoán; Lãi tiền vay giảm từ 10% xuống còn 5%.

1900 0380