Cơ hội nghề nghiệp

Giám sát trình dược ( SUP – OTC)

Giám sát trình dược ( SUP – OTC)

PHU MY DEVELOPMENT JS COMPANY - Twin Doves Golf Club

Lương: Thương lượng Địa chỉ làm việc: Đồng Tháp Hạn nộp: 30/06/2017

Trưởng Nhóm Chăm sóc khách hàng (Call Center Team Leader)

Trưởng Nhóm Chăm sóc khách hàng (Call Center Team Leader)

PHU MY DEVELOPMENT JS COMPANY - Twin Doves Golf Club

Lương: Thương lượng Địa chỉ làm việc: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2017

Nhân Viên Chăm sóc khách hàng (Call Center)

Nhân Viên Chăm sóc khách hàng (Call Center)

PHU MY DEVELOPMENT JS COMPANY - Twin Doves Golf Club

Lương: Thương lượng Địa chỉ làm việc: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2017

Nhân viên Kế toán

Nhân viên Kế toán

PHU MY DEVELOPMENT JS COMPANY - Twin Doves Golf Club

Lương: Thương lượng Địa chỉ làm việc: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2017

Trưởng phòng Nhân sự (HR Manager)

Trưởng phòng Nhân sự (HR Manager)

PHU MY DEVELOPMENT JS COMPANY - Twin Doves Golf Club

Lương: Thương lượng Địa chỉ làm việc: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2017

Chuyên Viên Tuyển dụng Đào tạo (HR)

Chuyên Viên Tuyển dụng Đào tạo (HR)

PHU MY DEVELOPMENT JS COMPANY - Twin Doves Golf Club

Lương: Thương lượng Địa chỉ làm việc: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2017

Trình dược viên Kênh Bệnh Viện (Med Rep)

Trình dược viên Kênh Bệnh Viện (Med Rep)

PHU MY DEVELOPMENT JS COMPANY - Twin Doves Golf Club

Lương: Thương lượng Địa chỉ làm việc: Hạn nộp: 30/06/2017

Chuyên viên Sản phẩm Kênh Bệnh Viện (ETC Product Specialist)

Chuyên viên Sản phẩm Kênh Bệnh Viện (ETC Product Specialist)

PHU MY DEVELOPMENT JS COMPANY - Twin Doves Golf Club

Lương: Thương lượng Địa chỉ làm việc: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2017

1900 0380