Khai giảng & học phí

  • Khai giảng:Chiều 7/10/2019
  • Lịch học:Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
  • Giờ học:13h30 - 16h30
  • Thời lượng:26 buổi / 104 tiết
  • Phí tham dự:1.400.000 vnđ/học viên
  • Phí ưu đãi:2.400.000 vnđ/ hai học viên

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

19000380