Nội dung chương trình

  1. Giới thiệu về bộ chứng từ mẫu, phương pháp hạch toán và tổ chức kế toán mô hình cơ bản
  2. Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán cho các công ty thuộc lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, sản xuất.
  3. Phương pháp học tập và nghiên cứu sau khi ra trường.
  4. Tư vấn hướng nghiệp
  5. Khai giảng & học phí

–  Khai giảng, lịch học và giờ học: Theo yêu cầu từ Quý Nhà Trường

–  Thời lượng: 5 buổi

–  Phí tham dự: 500.000 VNĐ/học viên

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380