Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan

Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan

 

Công việc kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên đa phần các doanh nghiệp chưa thực sự xem trọng công việc này cho tới khi Quyết toán thuế và phải chịu một khoản thuế không nhỏ.

Việc thay đổi kế toán thường xuyên, dẫn đến sổ sách không được lưu trữ và bàn giao phù hợp sẽ mang đến những hậu quả khôn lường.

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CPA Á Châu, sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo sẽ giúp Doanh Nghiệp xây dựng và duy trì một hệ thống kế toán minh bạch, rõ ràng và chính xác theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ

1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.

2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi.

3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.

4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.

5. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.

6. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán

7. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi

8. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả

9. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định

10. Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.

11. Lập sổ cái các tài khoản

12. Lập sổ nhật ký chung

13. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.

14. Lập báo cáo tài chính cuối năm

DOANH NGHIỆP CUNG CẤP

1. Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra

2. Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

1. Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

2. Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán.

3. Nhận hoá đơn, chứng từ tại trụ sở của Doanh Nghiệp

4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế Toán CPA A Chau thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật)

5. Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do chúng tôi thực hiện

6. Cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng. Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề phát sinh liên quan.

7. Cam kết thực hiện sổ sách theo đúng quy định của pháp luật.

 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
Kiểm toán Xây dựng
27/11/2020
Kiểm toán Xây dựng
Dịch vụ tuân thủ
08/03/2019
Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập...
Dich vụ tư vấn định giá doanh nghiệp và tài sản
08/03/2019
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển...
Dich vụ kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản
08/03/2019
Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp...
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan
08/03/2019
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên...
Dịch vụ tư vấn quản lý
08/03/2019
Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí...
Dịch vụ tư vấn
08/03/2019
Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá...
19000380