thông tin giảng viên

GV Nguyễn Ngọc Minh

Giảng Viên: Nguyễn Ngọc Minh Chuyên ngành Tâm Lý- Giáo dục; Giảng viên kỹ năng mềm của trung tâm CPA ACADEMY Với hơn 10 năm kinh nghiệm và hiện nay đang là giảng viên cơ hữu, khoa Lý