Đào tạo

THÔNG TIN KHAI GIẢNG” KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH_ NÂNG CAO”

LICH KHAI GIẢNG ” KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH_ NÂNG CAO” Bạn sẽ được gì từ khóa học này !!! Kỹ năng mềm và cách giải quyết các tình huống phát sinh nơi công

Thực trạng ngành kế toán hiện nay của nước ta” CUNG KHÔNG GẶP CẦU”!!

Ngành kế toán, kiểm toán hiện nay mặc dù nguồn cung rất nhiều và nhu cầu tuyển dụng cũng rất cao. Nhưng việc để tìm ra một ứng viên phù hợp là một vấn để hết sức