Tuan Hoang hỏi 12 tháng trước

Xử lý giá thành theo phương pháp trực tiếp đối với DN sản xuất như thế nào? em cảm ơn CPA rất nhiều.