Tuan Hoang hỏi 1 năm trước

Xử lý giá thành theo phương pháp trực tiếp đối với DN sản xuất như thế nào? em cảm ơn CPA rất nhiều.