Khanh Linh hỏi 10 tháng trước

Công ty em thành lập tháng 4 năm 2015Nhưng chi phí và hóa đơn gtgt thì năm 2017 mới phát sinh, từ đầu năm tới giờ e là kế toán mới nên không biết lên sổ sách ntn cả. Công ty em có mỗi hóa đơn gtgt và hợp đồng lao động. Nhờ công ty hướng dẫn giúp em ah