Mai Anh hỏi 10 tháng trước

Mấy anh chị cho em hỏi  là công ty em mua căn hộ làm TSCĐ. Hóa đơn xuất theo từng đợt thanh toán. Vậy khi nhận hóa đơn công ty có được kê khai để khấu trừ thuế GTGT ngay trong quý chưa hay đợi khi nhận căn hộ mới được kê khai thuế GTGT ạ ?