tram huong hỏi 8 tháng trước

Chào các anh chị,
Các anh chị cho em hỏi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có thuộc thông tư 200 không.
Cảm ơn ạ!