tram huong hỏi 10 tháng trước

Chào các anh chị,
Các anh chị cho em hỏi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có thuộc thông tư 200 không.
Cảm ơn ạ!