Khai giảng & học phí

  • Khai giảng:04/01/2021
  • Lịch học:Mỗi tuần 3 buổi: 2,4,6 hoặc 3,5,7
  • Giờ học:Ca sáng : 8h30– 11h Ca Chiều:14h– 16h30 Ca Tối: 18h– 20h30
  • Thời lượng:20 buổi
  • Phí tham dự:1.400.000 VNĐ/ học viên
  • Phí ưu đãi:giảm 10% cho học viên cũ

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

19000380