Mục tiêu chương trình

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

–  Các bạn kế toán đang làm kế toán nội bộ, kế toán 1 phần hành nào đó trong các DN chưa thể tự mình làm hết được các công việc kế toán tổng hợp

–  Các bạn sinh viên kế toán mới ra trường chưa thể làm luôn được việc kế toán trong DN vì nghiệp vụ còn yếu

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau chương trình đào tao này, các bạn học viên không chỉ thu về cho mình 1 kho tàng kinh nghiệm chuyên sâu về các mảng: kê khai, Lập tờ khai Quyết toán thuế trên phần mềm HTKK, lên sổ sách, lập BCTC trên Excel, lên sổ sách, lập BCTC trên phần mềm kế toán Misa, tính giá thành sản phẩm,..., mà còn được tiếp thêm sự tự tin để xin làm việc ở những doanh nghiệp vừa và lớn.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy & nhận thức từ chương trình vào thực tế công việc, chương trình sẽ được triển khai dưới hình thức tương tác đa chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau);

Việc đào tạo được thực hiện 100% trên phần mềm Misa, HTKK dựa trên chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp;

Trong khóa đào tạo, học viên sẽ được tham gia phỏng vấn trực tiếp từ đại diện doanh nghiệp, qua đó tiếp cận trực tiếp với cơ hội nghề nghiệp và hoàn thiện kỹ năng tham gia phỏng vấn của bản thân.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380