Nội dung chương trình

  1. Tìm hiểu về kế toán thuế
  2. Xử lý hoá đơn (hoá đơn GTGT, hoá đơn điện tử, bán hàng…)
  3. Kê khai Lệ phí môn bài
  4. Kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
  5. Kê khai - Quyết toán thuế TNCN
  6. Kê khai - Quyết toán thuế TNDN
  7. Kinh nghiệm thực tế được chia sẻ từ Cán bộ Thuế

 

4.Khai giảng & học phí

–  Khai giảng: khai giảng liên tục, bắt đầu từ 08/01/2021

–  Lịch học: Mỗi tuần 2 buổi: T7 & CN

–  Giờ học: Ca Tối: 18h– 20h30

–  Thời lượng: 10 buổi

–  Phí tham dự: 990.00VNĐ/ học viên

–  Phí ưu đãi: giảm 10% cho học viên

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380