Mục tiêu chương trình

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

–  Là Chủ cơ sở doanh nghiệp công ty muốn hiểu để quản lý kiểm soát riêng sổ sách kế toán của mình (tránh bị cơ quan Thuế phạt)

–  Là Người làm kế toán Thuế tổng hợp / Kế toán trưởng (Phải hiểu/Kiểm soát hết các phần hành)

–  Là Sinh viên sắp tốt nghiệp: Trước khi đi làm muốn nắm rõ Thực tế công việc kế toán Thuế tại DN.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khoá đào tạo, học viên của CPA Á Châu sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu sau của một kế toán thuế:

  • Nắm rõ được tính chất của từng loại thuế;
  • Luôn cập nhật những chính sách – luật thuế mới nhất;
  • Liệt kê các loại thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp từ khi thành lập đến lúc đi vào hoạt động;
  • Soát xét các thuế đã nộp và chưa nộp để tránh các hình phạt thuế cho doanh nghiệp;
  • Nắm rõ lịch nộp thuế các loại báo cáo thuế cho doanh nghiệp;
  • Đặc biệt, nếu là kế toán thuế mới, phải kiểm tra lại công việc của kế toán thuế trước của doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy & nhận thức từ chương trình vào thực tế công việc, chương trình sẽ được triển khai dưới hình thức tương tác đa chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau);

Việc đào tạo được thực hiện 100% trên phần mềm Misa, HTKK dựa trên chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp;

Trong khóa đào tạo, học viên sẽ được tham gia phỏng vấn trực tiếp từ đại diện doanh nghiệp, qua đó tiếp cận trực tiếp với cơ hội nghề nghiệp và hoàn thiện kỹ năng tham gia phỏng vấn của bản thân.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380