Khai giảng & học phí

  • Khai giảng:08/01/2021
  • Lịch học:Mỗi tuần 2 buổi: T7 & CN
  • Giờ học:Ca Tối: 18h– 20h30
  • Thời lượng:10 buổi
  • Phí tham dự:990.00VNĐ/ học viên
  • Phí ưu đãi:giảm 10% cho học viên

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

19000380