GV Nguyễn Ngọc Minh

Giảng Viên: Nguyễn Ngọc Minh

Chuyên ngành Tâm Lý- Giáo dục;

Giảng viên kỹ năng mềm của trung tâm CPA ACADEMY

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và hiện nay đang là giảng viên cơ hữu, khoa Lý luận Chính trị và Nghiệp
vụ Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. HCM.

Thầy Nguyễn Ngọc Minh còn được biết đến với những nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

 •  Đã thực hiện công trình nghiên cứu về phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ, và các vấn
  đề liên quan đến Kỹ năng sống.
 • Chú trọng đến các lĩnh vực thuộc khoa học Tâm lý – Giáo dục và các vấn đề liên quan
  đến Kỹ năng mềm dành cho sinh viên và người đi làm.
 • Đang thực hiện 2 công trình nghiên cứu về xây dựng chương trình dạy học Kỹ năng
  sống cho sinh viên sư phạm Thể dục thể thao và phong cách học tập của sinh viên SP
  TDTT.
 •  Định hướng nghiên cứu sâu về các vấn đề liên quan đến kỹ năng làm cha mẹ; phương
  pháp giáo dục và phát triển tiềm năng của học sinh dành cho phụ huynh; chăm sóc sức
  khỏe tinh thần cho các bậc phụ huynh thời kỳ công nghệ…

Thành tích đạt được

 • Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” các năm 2013, 2015, do hiệu trưởng trường CĐ Công
  nghệ và Quản trị Sonadezi trao tặng.
 • Giải khuyến khích, đồng tác giả, cuộc thi tìm hiểu “Giá trị lịch sử và Văn hóa” của
  Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai, năm 2014.